Sökning: "strategisk ledning"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden strategisk ledning.

 1. 1. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för HR under oplanerade förändringar : En fallstudie om komplexiteten i att hantera covid-19 och de lärdomar som kan bidra till bättre framtida förutsättningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Heinemann; Malin Jönsson; [2021]
  Nyckelord :HR; Oplanerad förändring; Krishantering; Strategisk HR; Ledning; Samverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund och forskningsgap: I en föränderlig värld och med påverkan av covid-19, upptäcktes ett fenomen kring vilka förutsättningar som fanns och hur HR hanterat utmaningar som uppkommit, i samverkan med ledningen. Tidigare forskning om området ansågs otillräcklighet vilket skapade ett intresse för att undersöka det närmare. LÄS MER

 3. 3. Kognitivt övertag genom operationskonst : Utövande av operationskonst vid specialoperationer

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johan Neidmark; [2021]
  Nyckelord :operationskonst; specialoperationer; specialförband;

  Sammanfattning : Specialförband och specialoperationer är ett mindre studerat område, vilket också innebär att ämnet är underteoretiserat. Den befintliga forskningen är framförallt inriktad mot taktisk- och strategisk nivå, varför denna masteruppsats fokuseras till den operativa nivån och specifikt till begreppet operationskonst. LÄS MER

 4. 4. Nej tack till onödig reklam! : En studie om riktad marknadsföring via Big Data från ett konsumentperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ricky Carlsson; Alexander Vilhelmsson; [2021]
  Nyckelord :Targeted marketing; Big Data; Customer segmentation; Buying process; Integrity concern; Customer relationship management; Marketing communication; Strategic management; Big Data management; Online Behavioural Targeting; Riktad marknadsföring; Big Data; Kundsegmentering; Köpprocess; Integritetsoro; Kundrelationshantering; Marknadskommunikation; Strategisk ledning; Big Data hantering; Online Behavioural Targeting;

  Sammanfattning : Title: No thanks to unnecessary advertising! -A study on targeted marketing via Big Data in a consumer perspective Authors: Ricky Carlsson and Alexander Vilhelmsson Supervisor: Anders Parment Key words: Targeted marketing, Big Data, Customer segmentation, Buying process, Integrity concern, Customer relationship management, Marketing communication, Strategic management, Big Data management, Online Behavioural Targeting Introduction: In a world that is globalizing and where digital development is advancing, companies have had to adapt. In recent times with the increasingly more digital world, technology has become an increasingly more relevant factor, not least in marketing. LÄS MER

 5. 5. Information Management between Project Phases : The Value Creation Process of Recognizing Digital Waste between Construction and Operational Phases

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Diana Berndt Shin; [2021]
  Nyckelord :Information Management; Digital Waste; Project Phases; Value Creation Process; Lean Thinking; Informationshantering; Informationsflöden; Projektfaser; Värdeskapande processer; Lean thinking;

  Sammanfattning : Digitalization as a driving force in the AEC industry is no longer a new subject when talking about accelerating innovation and solving environmental challenges. Traditional approaches can limit some of these outcomes and typically imply that many issues that could have been predicted with early involvement of stakeholders, are recognized in much later stages of the project at great expense. LÄS MER