Sökning: "strategisk sponsring"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden strategisk sponsring.

 1. 1. Det är bättre att skjuta löst på mål än hårt utanför : En kvalitativ studie av kommunala, kommersiella och ideella aktörers sätt att kommunicera via en idrottsarena.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Björklund; Hanna Modig; [2016]
  Nyckelord :PR; strategisk kommunikation; marknadskommunikation; varumärken; co-branding; varumärkesallianser; brand equity; varumärkesvärde; CSR; sponsring; sport sponsorship; arenasponsring; sport facility sponsorship; gräsrotssponsring;

  Sammanfattning : På grund av att dagens samhälle kantas av ett informationsöverflöd måste organisationer hitta andra vägar för att träffa rätt med sin kommunikation. Tidigare kommunicerades varumärkens budskap ut via traditionella medier men nya trender har medfört nya kommunikationsmetoder som sponsring via idrottsarenor med olika kommunikativa målsättningar. LÄS MER

 2. 2. Strategisk anarki : en utredning av WeActivists strategiska funktion inom WeSC

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Nils Frida Lindström Leijonborg; [2013]
  Nyckelord :WeSC; WeActivist; varumärkesidentitet; klassisk sponsring;

  Sammanfattning : ABSTRACTTitle: Strategic Anarchy – a study on WeActivists' communicative function inside WeSC.Number of pages: 69Authors: Frida Leijonborg, Nils LindströmTutor: Jessica GustafssonCourse: Media and communication studies CPeriod: Second term 2013University: Division of Media and Communication, department of information science, Uppsala UniversityPurpose: Our aim with this paper is to examine the communicative role WeActivists play in WeSC's external communication, and also to investigate what it means to be part of the activist concept as individuals. LÄS MER

 3. 3. Sponsring : baserat på fakta eller intuition?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Sofia Thulin; Ida Andersson; [2012]
  Nyckelord :Sponsring; Sponsoring; strategic sponsoring; marketing.; strategisk sponsring; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Det här är en kandidat uppsats i företagsekonomi med inriktning marknadsföring som är gjord på Handels- och IT Högskolan I Borås. Inriktningen på uppsatsen är sponsring och vi har valt att fokusera studien på hur företag använder sig av strategisk sponsring. LÄS MER

 4. 4. Samarbeten mellan kultur och näringsliv : interaktion bortom sponsringsbegreppet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Tobias Petersson; Cathrine Setterberg; [2006]
  Nyckelord :Sponsring; kultursponsring; arts management; KKE;

  Sammanfattning : Samtida diskursiva skeenden som en ekonomisering av det kulturella fältet och en estetisering av det ekonomiska fältet kan förklara att nya samarbetsformer mellan kultur och näringsliv möjliggjorts. Samarbetena har dock ännu inte konceptualiserats. LÄS MER