Sökning: "strategiska samarbeten"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden strategiska samarbeten.

 1. 1. De svenska bankernas strategiska riskhantering. En studie om det andra betaltjänstdirektivet, PSD2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Barria Colliander; Lawin Anwar; [2021-06-01]
  Nyckelord :PSD2; Open Banking; Riskhantering; Fintech; Operativa risker; Betaltjänst; Bank;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Det nya direktivet PSD2 främjar konkurrens och innovation påbetaltjänstmarknaden, och ett krav med direktivet innebär att banker inte längre har monopol på kundernas information. Banker ska med kundens medgivande tillhandahålla information till tredjepartsaktörer. LÄS MER

 2. 2. Förändrade säkerhetshot ger förändrad syn på militärt maktmedel

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Modigh Johan; [2021]
  Nyckelord :försvars- och säkerhetshot; militära maktmedlets tilltänkta användning; strategisk kontext; säkerhetiseringsteori; väpnat angrepp; unik försvarsrelation; säkerhetspolitisk trygghet.;

  Sammanfattning : Forskningsproblemet utgår ifrån hur svenska försvars- och säkerhetshot förändrats och militära maktmedlets tilltänkta användning med grund i försvarsbeslut 2020 i relation till de tre föregående försvarsbesluten. Genom att jämföra dessa framkommer förändring av uppfattade hot i Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska kontext avseende exempelvis aktörer, tidsperspektiv, rumsperspektiv eller geografiska områden. LÄS MER

 3. 3. Finansiell innovation och den traditionella banken : En kvalitativ studie om bankers strategiska allianser med fintech-bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Hermansson; Emma Idsäter; [2020]
  Nyckelord :Fintech; Bank; Strategic Alliances; Collaboration; Operational Risk; Financial Services; Fintech; Bank; Strategiska allianser; Samarbete; Operativ risk; Finansiella tjänster;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har lett till förändrade förutsättningar för finansmarknaden och finansiella tjänster som Swish och Bank-ID är idag väletablerade och används av miljontals svenskar. I takt med utökad innovation har fintech-bolagen vuxit fram, vilka sträcker sig från mindre start-ups till framgångsrika aktörer som Klarna. LÄS MER

 4. 4. Från defensivt neutralitetsförsvar till offensivt solidaritetsförsvar : den svenska strategiska kulturens påverkan på militär doktrin

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joachim Hellquist; [2020]
  Nyckelord :Sverige; strategi; strategisk kultur; militärstrategisk doktrin;

  Sammanfattning : Sedan det kalla krigets slut har Sverige förändrat sitt strategiska agerande till att i högre grad omfatta säkerhetspolitiska och militära samarbeten. Dessutom har Försvarsmakten bytt militärstrategiskt fokus från en utpräglat defensiv tyngdpunkt till att eftersträva ett mer offensivt agerande i samarbete med andra nationers militära styrkor. LÄS MER

 5. 5. Influencermarknadsföringens processer : En studie om influencermarknaden ur ett aktörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Agnes Davidsson; Klara Berglind; Elin Persson; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; micro influencers; marketing engagement; marknadsföringsprocess; Influencermarknadsföring; mikroinfluencers; engagement; marknadsföringsprocess;

  Sammanfattning : Användningen av influencers på sociala medier har kommit att bli en populär strategi imarknadsföringssyfte bland företag i många olika branscher. Företagens användande avkända personer i marknadsföringssyfte är ett sedan länge tilltaget begrepp, men under det senaste decenniet syns influencermarknadsföring tillträda som ett alternativ till traditionell celebrity endorsement och är en stor del av den digitala marknadsföringen som görs idag. LÄS MER