Sökning: "strategiskt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden strategiskt ledarskap.

 1. 1. MOTIVATION OCH LEDARSKAP PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur chefer motiverar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Kånge; Isabell Olofsson; [2021-08-20]
  Nyckelord :Chefskap; Distansledarskap; Motivation; Självbestämmandeteorin;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin som bröt ut 2020 tvingade många organisationer att gå över till distansarbete. Övergången till distansarbete skedde fort vilket innebar liten möjlighet för att strategiskt planera hur det skulle gå till, hur verksamheten skulle arbeta eller hur chefer skulle arbeta med sitt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Vart är vi på väg? : En kvalitativ studie av strategiska ledares möjlighet att planera inför framtiden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Amanda Larsson; Elinor Arnstedt; [2021]
  Nyckelord :Scenario planning; digitalization; decision theory; strategic leadership; Scenarioplanering; digitalisering; beslutsteori; strategiskt ledarskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ledare behöver ofta ta ställning till och hantera nya digitala verktyg. Oftast faller de företag som inte hänger med i digitaliseringens snabba svängar mellan stolarna. Även ledarskapet genomgår en omvandling i och med digitaliseringen. LÄS MER

 3. 3. Att vara chef i ideella organisationer : En kvalitativ studie om ledarskap, makt, värderingar och politisk styrning

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Marie Antman; [2021]
  Nyckelord :Ideella organisationer; ledarskap;

  Sammanfattning : Den här studien har titeln: Att vara chef i ideella organisationer. Det är en kvalitativ studie som rör ledares uppgifter i organisationer som präglas av värderingar, makt och politiskstyrning. Studien är gjord av mig, Marie Antman, som examenarbete på Högskolan Väst inom ramen för kursen Magisterprogram i ledarskap vårterminen 2021. LÄS MER

 4. 4. Spindeln i nätet : En intervjustudie om att hantera motstridiga institutionella logiker i svensk golf.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Sebastian Hansson; [2021]
  Nyckelord :Organizational theory; Management; Hybrid organization; new institutionalized theory; Instituional pluralism; Sport organization; Sport association; Golf; Sport; Organisationsteori; Ledarskap; Hybridorganisation; Institutionell pluralism; Ny-institutionell teori; Idrottsorganisation; Föreningsliv; Golf; Idrott;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar beskriva och analysera organisationsformer och ledarskap inom svensk golfverksamhet. Svensk golf är speciell eftersom den både finns i ideell form inom Riksidrottsförbundets ramar, i kombination med ett aktiebolag och som rent kommersiell verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap inom den svenska sjukvården : En studie om hur ledarskapet används för att uppnå olika syften

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Josefin Echardt; Amanda Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; healthcare; Sweden; transactional leadership; transformational leadership; servant leadership; Ledarskap; sjukvård; Sverige; transaktionellt ledarskap; transformativt ledarskap; tjänande ledarskap;

  Sammanfattning : Sjukvården är idag ett av de viktigaste samhällsproblemen och som dessutom ständigt möter nya utmaningar. En av utmaningarna som ledarskapet inom sjukvården måste hantera är behovet av att öka både produktivitet och effektivitet. LÄS MER