Sökning: "strategiskt partnerskap"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden strategiskt partnerskap.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Självständig - vad betyder det? : Tankar och upplevelser från personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Anna Romare; [2019]
  Nyckelord :intellectual disability; independence; independent; autonomy; intellektuell funktionsnedsättning; självständig; självständighet; autonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder en begränsad konsensus gällande en universell definition av begreppet självständig bland arbetsterapeuter, trots ett dagligt användande av begreppet. Forskningen visar på två beskrivningar av funktionsnedsättningar (medicinsk modellbeskrivning som utgår från fysisk kapacitet och social modellbeskrivning som betonar möjlighet till val, kontroll och självbestämmande) som i sin tur påverkar synen på självständighetsbegreppet. LÄS MER

 3. 3. Det strategiska partnerskapet EU – Kina 2016 : en idéanalys av tre europeiska röster om EU:s nuvarande politiska relation till Kina

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Astrid Johansson; [2016]
  Nyckelord :Kina; EU; strategiskt partnerskap; globalisering; mjuk makt; Social Sciences;

  Sammanfattning : China and the European Union have today a central position in the world. Their ambition is to create a wider togetherness and broader links between one and other. There are no doubts that the bilateral relation has a major significance economically, strategically and politically. LÄS MER

 4. 4. Myndigheters kund- och leverantörsrelation : En relations- och partnerskapsanalys mellan två försvarsmyndigheter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Heikki Virolainen; [2016]
  Nyckelord :Bonds; Success factors; Quality development; Customer relationship; Total Quality Management TQM ; Public sector; Partnership; Relationship quality; Strenght positioning.; Bindningar; Framgångsfaktorer; Kvalitetsarbete; Kundrelationer; Offensiv Kvalitetsledning; Offentlig sektor; Partnerskap; Relationskvalitet; Styrkepositionering; TQM.;

  Sammanfattning : Som utveckling inom kvalitetsområdet är ett förslag att titta närmare på kund- och leverantörsförhållanden och hur de arbetar kvalitetsmässigt. Frågor som väckts är exempelvis hur man involverar kunden som en naturlig resurs i kvalitetsutveckling och hur nära man vågar släppa in kunden. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av god omvårdnad i somatisk vård-ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Olsson; [2016]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; patient; personcentrerad; somatisk slutenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synsättet och kulturen behöver förändras inom vården för att evidens ska upprätthållas. Individen bör ses som samarbetspartners istället för patient, där det lämnas förutsättning för en personcentrerad vård. Syfte: Är att belysa patienternas upplevelser av god omvårdnad  i somatisk slutenvård. LÄS MER