Sökning: "strategiutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet strategiutveckling.

 1. 1. Den moderna organisationen i en föränderlig miljö - En kvalitativ fallstudie av ett förändringsarbete i en svensk nischbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Tornée; Ebba Öberg; [2024-02-13]
  Nyckelord :Förändringsarbete; vision; strategiutveckling; nischbank; externa drivkrafter; molnet; konkurrens; utmaningar;

  Sammanfattning : I en tid där samhället ständigt förändras och utvecklas har banksektorn fått möta nya krav och förväntningar från marknaden. Efterfrågan på digitala lösningar, tekniska innovationer och nya kundbeteenden är saker svenska banker behövt anpassa sig till under senare år. LÄS MER

 2. 2. Så löser vi vardagen - Vardagsstrategier hos föräldrar som har barn inom autismspektrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Evelina Håkansson; Moa Wallenius; [2020-05-07]
  Nyckelord :Occupational therapy; Parents with autistic children; strategies; interventions; Qualitative Study;

  Sammanfattning : Bakgrund: Som förälder till barn med autism var det vanligt att oväntade situationer dök upp vilket gjorde att föräldrarna får bygga ett liv av rutiner och strategier för att hantera vardagen. Under autismspektrumtillstånd ingår autistiskt syndrom, högfungerande autism och atypisk autism. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Undervisning för elever med låga prestationer i matematik : • En litteraturstudie med fokus på allmänna matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Arvidson; [2017]
  Nyckelord :”general difficulties”; ”in the classroom”; ”low achievement”; ”primary school”; ”teaching”;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i F-3 kan undervisa för att stödja elever med låga prestationer i matematik. Utifrån syftet konkretiserades en frågeställning för att göra studien undersökningsbar: Hur kan lärare undervisa för att hjälpa elever i allmänna matematiksvårigheter? Metoden som valdes för att undersöka denna fråga var en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 5. 5. A Study of Hot el Occupancy : Using Multiple Linear Regression  and Market Strategy Analysis

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Michaela Kareflod; Jennifer Ljungquist; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is based on collaboration between a company called StayAt HotelApart AB and two KTH students. It examines which factors that are influencing the hotel’s occupancy and how this may be increased by enhancing the market strategy. The aim is to provide a foundation for strategy development to the company. LÄS MER