Sökning: "streamed TV"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden streamed TV.

 1. 1. Inter-Picture Prediction for Video Compression using Low Pass and High Pass Filters

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Nilson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Most of the IP network traffic today consists of video content. In 2015 the videotraffic was estimated to be 70% of the Internet traffic and it is expected to rise past80% by 2020. LÄS MER

 2. 2. Designprincipers applicerbarhet på domänen streamad-TV

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Karl Alnebratt; Gustav Dalesjö; [2009]
  Nyckelord :Design principles; web design; streamed TV; web TV.; Designprinciper; webbdesign; streamad-TV; webb-TV.;

  Sammanfattning : In our study, we investigated how the streamed TV domain relates to existing design principles for web design. Further, we have investigated whether there are specific characteristics of the domain that the design principles do not cover. In the survey we have studied two sites which are representative of the streamed TV domain. LÄS MER