Sökning: "streamer"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet streamer.

 1. 1. “No big boobs? I’m out”. En kvalitativ studie av mäns och kvinnors bemötande på streamingplattformen Twitch.tv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Malin Jonsson; Emma Lundberg; [2019-05-10]
  Nyckelord :Twitch.tv; genus teorier; Butler; Hall; streamer; tittare; gaming; gender studies; viewers;

  Sammanfattning : The internet has expanded greatly, revolutionising almost every aspect of communication and creating so far unseen interactions and social networks. It’s a space where people can connect, get access to otherwise unseen knowledge and explore new hobbies with others. LÄS MER

 2. 2. StreamER: Evaluation Framework For Streaming Recommender Systems

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sai Sri Kosaraju; [2018]
  Nyckelord :Recommender Systems; Recommender Systems Evaluation; Streaming Recommender Systems; Recommender system metrics; Recommender systems evaluation tools;

  Sammanfattning : Recommender systems have gained a lot of popularity in recent times due to their application in the wide range of fields. Recommender systems are intended to support users in finding the relevant items based on their interests and preferences. LÄS MER

 3. 3. Är så kallade donationer via Twitch skattepliktiga inkomster? : En utredande uppsats om hur de så kallade donationerna erhållna vid streaming på Twitch skall hanteras vid svensk beskattning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :August Bergman; Samuel Dencker; [2018]
  Nyckelord :Twitch; skattepliktiga inkomster; skattefria gåvor; donationer; streaming; streamer; stream; donationer via Twitch; inkomstskatt; inkomstskattelagen; skatterätt; affärsrätt;

  Sammanfattning : De så kallade donationer som erhålls via streaming på Twitch är ett område i svensk skatterätt där oklarhet fortfarande råder. Lagstiftning finns gällande hur gåvor skall behandlas skattemässigt, dock är vägledning till just dessa så kallade donationer som erhålls vid streaming begränsad. LÄS MER

 4. 4. "True gamer" culture on Twitch and its effect on female streamers

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Olsson; [2018]
  Nyckelord :Twitch; streamers; games; gaming; female;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to explore how messages in Twitch chats are affected by the gender of the streamer and the type of game that they are playing. Using a quantitative method, messages from twelve different streamers, male and female were downloaded and categorised depending on their content. LÄS MER

 5. 5. Gendered Language Use in the Japanese Game Streaming Community

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Beatrice Asplund; [2017]
  Nyckelord :Japanese; Linguistics; Gendered Language; Online Game Streaming;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine Japanese gendered language use in online game streaming, and the differences in gendered language use between male and female streamers. The main aim of this thesis is to examine how, and to what extent, young Japanese adults use gendered language when broadcasting gaming streams online. LÄS MER