Sökning: "street art"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden street art.

 1. 1. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : Under senare tid har populariteten samt acceptansen för urban konst successivt ökat hos invånare i samhället. Det arrangeras bland annat olika graffitifestivaler och stora muralmålningar börjar synas mer och mer i våra städer. Graffiti har under många år setts som ett stort samhällsproblem och den har ofta associerats med kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Inkluderandet av urban konst i stadsplaneringen : En studie om graffiti och gatukonst i offentliga rum

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2021]
  Nyckelord :Urban art; public art; graffiti; street art; mural art; zero tolerance.; Urban konst; offentlig konst; graffiti; gatukonst; muralmålning; klotter; nolltoleransen; Snösätragränd;

  Sammanfattning : In recent times, the popularity and acceptance of urban art has gradually increased among residents of the community. Graffiti festivals are being arranged and large murals are beginning to be seen more and more in our cities. Graffiti has for many years been seen as a major societal problem and it has often been associated with crime. LÄS MER

 3. 3. Konstens plats i det urbana rummet : En studie av Hammarkullen Urban Art 2017

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ellen Ahrnbom; Felicia Gauffin Jatta; [2021]
  Nyckelord :Urban Art; Unsanctioned Street Art; Street Art Festival; Place Identity; Public Spaces; Urban konst; Icke-sanktionerad gatukonst; Konstfestival; Instrumentella verktyg; Platsidentitet; Offentliga rum;

  Sammanfattning : Denna studie menar att det i arkitekturens mellanrum, där vardagslivet tar plats, sker intressanta handlingar som sätter sin prägel på staden och dess invånare. Med ett fokus på urban konst och främst konstfestivaler i det urbana rummet undersöks den offentliga konstens olika ingrepp på platsen och de sociala gemenskaperna i målet att skapa en socialt hållbar stad. LÄS MER

 4. 4. Konsten att kombinera funktioner : En scenariostudie av hållbar urban mobilitet och vattenhantering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ludwig von Werder; [2021]
  Nyckelord :mångfunktionella gator; scenarioplanering; hållbar urban mobilitet; hållbar vattenhantering;

  Sammanfattning : Städer utgörs till 20–30 procent av gator, varför dessa är viktiga i arbetet med att minska städers bidrag till klimatförändringarna och att anpassa stadsmiljöer efter extremt väder. Mångfunktionalitet i stadsgator anses vara ett sätt att bemöta dessa utmaningar. LÄS MER

 5. 5. About tricks, sensations and relationships- A collection of thoughts on performing, exhibiting skill and creating in contemporary circus.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Moa Julia Asklöf Prescott; [2020-06-02]
  Nyckelord :Contemporary circus; social psychology; physical theatre; slack rope; street shows; stage art; audience interaction; performance;

  Sammanfattning : This is a reflection and exploration of creation as a contemporary circus artist today, from thepoint of view of the same (I am a rope walker). To give myself a compass during the researchI have worked with a few questions:What is the function of the trick?How do I and other artist relate to our creating selves and bodies? And how can we useknowledge from other fields such as marketing- and social psychology or service side jobs, tolook at our creation from another angle?These questions are explored through looking into marketing- and social psychology, thewords of other creators, doing interviews and looking at the way I interact with the practicemyself. LÄS MER