Sökning: "street-level bureaucrats"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden street-level bureaucrats.

 1. 1. Arbetsplats först - En studie om en kommuns etableringsarbete med ensamkommande ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Marcela Delfino; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; unaccompanied - children; social work with asylum-seeking children; street-level bureaucrats; social work;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how a small town in Sweden worked with unaccompanied asylum-seeking adolescents. More specifically on how the municipality of the town through their professional staff and its Labor Market Department worked to establish them into the Swedish society. LÄS MER

 2. 2. Defensivt och proaktivt gränsdragningsarbete : En kvalitativ intervjustudie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer formar sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Klara Lund; Markus Wendel; [2020]
  Nyckelord :hospital social work; healthcare social workers; professionalism; boundary work; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The mission of healthcare social workers can be very inexplicit, both for other professions inside the walls of the hospital and for the healthcare social workers themselves. The aim of this study was to look into how the mission of healthcare social workers is shaped through the proceedings around the initial contact with their patients. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta utan tydliga ramar : En kvalitativ studie om hälso- och sjukvårdskuratorers arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ellinor Svensson; Alva Thuresson; [2020]
  Nyckelord :Counselor; healthcare; way of working; professionalization; discretion; Kurator; hälso-och sjukvård; arbetssätt; professionalisering; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to understand how healthcare counselors think about their professional discretion.The method used in this study was qualitative and carried out by semi structured interviews. We conducted interviews with eight different counselors at the university hospital in Malmö and Lund on seven different occasions. LÄS MER

 4. 4. En kollektiv bestraffning eller bekämpande av bidragsfusk? En studie om förändrad policy för den personliga assistansen och dess följder enligt brukarorganisationer.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Cornelia Abelsson; [2020]
  Nyckelord :Personal assistance; welfare; social work; Lipsky; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose with this study is to examine if there has been any changes in the governtment directive to the swedish social insurance agency(Försäkringskassan) about care assistans and examine how the swedish social insurence agency and the volunteer organisations respond to the directives. Another aim with the study is to compare the goverment and the swedish social insurence agencys opinions on the changes of the care assistans with the volunteer organisations. LÄS MER

 5. 5. FÖRSTA LINJECHEFER INOM LSS-BOSTÄDER, UPPLEVELSEN AV RELATIONEN MELLAN ARBETSMILJÖARBETE OCH PEDAGOGISKT ARBETE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Rebecca Hamzi; Alicia Hultén; [2020]
  Nyckelord :challenging behaviour; frontline managers; health and safety measures; pedagogical work; threats and violence;

  Sammanfattning : Första linjechefer inom LSS-bostäder ansvarar enligt arbetsmiljölagen, 1977:1160 (AML) för att säkerställa arbetsmiljön för medarbetare, samtidigt som de ska säkerställa att insatser enligt lag 1993:387, om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är av god kvalité och möter stödanvändares behov. Detta, tillsammans med förekomst av utmanande beteende hos de boende, antyder att första linjechefer har en komplex arbetssituation. LÄS MER