Sökning: "streetart"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet streetart.

 1. 1. Urban konst & kvalitet : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Graffiti; Gatukonst; Muralmålningar; Artscape; Urban Konst; Kulturella system;

  Sammanfattning : This research is about finding out how the view of graffiti have shifted from being offensive to an artistic quality form in the public room. For a long time in Sweden, specifically in Stockholm, the policy of “nolltoleransen” have had its grip over graffiti. LÄS MER

 2. 2. Öppna väggar : En studie av graffiti som kulturell och estetisk praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Rajja Boström; [2018]
  Nyckelord :Aesthetic practice; artistic research; A R Tography; graffiti; meaning-creating practice; streetart; visual cultures.; A R Tography; estetisk praktik; gatukonst; graffiti; konstnärligt undersökande; meningsskapande praktik; visuell kultur.;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att hitta utvecklingsmetoder för hur jag som bildlärare i skakunna undervisa om graffiti och gatukonst, som en del av kontexten samtidskonst ur ettteoretiskt och estetiskt perspektiv på lärande. Jag valde att fördjupa mig i graffiti som visuellkultur och genom ett konstnärligt undersökande utveckla min egen praktik och estetiskakunnande utifrån tekniska metoder och material. LÄS MER

 3. 3. Urbana bomärken : människor och uttryck på drift

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Anna-Mary Foltyn; [2009]
  Nyckelord :urbana bomärken; affischering; elskåp;

  Sammanfattning : `When one does not have what one wants, one must want what one has´: `I have had, you see, to resort more and more to very small, almost invisible pleasures, little extras.... LÄS MER