Sökning: "stress i liv"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade orden stress i liv.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Social psychological perspective on stress and stress coping for working Kosovo Albanian mothers in Sweden and Kosovo

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktoria Haradini; Essi Tapper; [2021]
  Nyckelord :Stress; stress coping; theory of gender; determinants of health; women; Kosovo Albanian; mothers; work-home relations; Stress; stresshantering; genusteori; hälsans determinanter; kosovoalban; mamma; hem- och arbetsrelationer;

  Sammanfattning : Stress is something that affects women throughout their lives and has a huge effect on wellbeing. The negative consequences of gender inequality make it harder for women to improve their lives and be a part of the labour market because of responsibilities with children and housework. LÄS MER

 3. 3. Att vårda i det okända. : Sjuksköterskans erfarenheter av att ge vård under Covid-19.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Marie Smålander; Sora Torkshavand; [2021]
  Nyckelord :challenges; Covid-19; experience; nurse; nursing care;

  Sammanfattning : The World Health Organization declares on March 11, 2020 that Covid-19 is a pandemic. Covid-19 is spread to all parts of the world and affects all countries. The conditions for healthcare professionals around the world are changing at the same rate as the spread ofinfection increases. LÄS MER

 4. 4. LSS – en viktig lagstiftning på det socialpolitiska området.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anna Gabrielsson; [2021]
  Nyckelord :LSS - leva ett liv som alla andra ; förutsättningarna för stöd; FN konventionen för funktionsnedsatta;

  Sammanfattning : Funktionsnedsatta är och har alltid varit en mer eller mindre diskriminerad grupp i samhället. Genom uppkomsten av lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) har emellertid funktionsnedsatta fått väsentligt förbättrade levnadsvillkor, och bättre förutsättningar att kunna leva ett liv "som alla andra". LÄS MER

 5. 5. Varför flyttar folk till landet? : en fallstudie av en landsbygdsort i en lågpendlingskommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Hjalmarsson; [2021]
  Nyckelord :landsbygd; landsbygdsboende; tätort; naturnära; glesbygd; rural; rural areas; rural living; urban areas; close to nature;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen har varit attsammanställa en tematisk analys av argument för varför människor väljer att bosätta sig på landsbygden i en lågpendlingskommun. Detta har jag gjort genom att intervjua boende i en landsbygdsort i en lågpendlingskommun i Östergötland. LÄS MER