Sökning: "stress och stresshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade orden stress och stresshantering.

 1. 1. Att prestera som bäst när det behövs som mest : En inomgruppsstudie för sambandet mellan prestation och psykologisk flexibilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Nordin; Isak Angerbjörn; [2022]
  Nyckelord :Emotioner; idrott; golf; performance; psykologisk flexibilitet; acceptance and commitment therapy; choking;

  Sammanfattning : Korta interventioner kopplade till psykologiska processer har visats kunna öka idrottares prestation under pressade situationer. Syftet med denna studie var att undersöka effekten av en 90 minuter lång ACT-baserad intervention på golfares faktiska och upplevda prestation under en golfsimulatortävling. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zoe Bremner; Lisa Halldén; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal anses vara den mest framträdande yrkesgruppen för en långvarig exponering av arbetsrelaterad stress. Detta har visats ge allvarliga konsekvenser för både den individuella hälsan och sjukvårdsorganisationen. LÄS MER

 3. 3. SÅ UTVÄRDERAS EFFEKTEN AV SELF-COMPASSION INTERVENTIONER - EN LITTERATURÖVERSIKT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Wide; Forsell Elin; [2022]
  Nyckelord :self-compassion; anställda; personalstyrka; personal; work-family conflict; terapi; intervention; behandling; strategier; stress; självkritik;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Region Västerbotten lanserade november 2021 ett internetbaserat program, baserat på Compassion Focused Therapy (CFT), för anställd personal med syfte att ge metoder för stresshantering och att uppmärksamma egna behov för att ha ett hälsosamt arbetsliv. Detta aktualiserar även behovet av att granska och utvärdera interventioner baserade på CFT. LÄS MER

 4. 4. Matematiklärarens betydande roll för elevers matematikångest : En litteraturstudie om vilka strategier lärare kan använda för att minska matematikångesten bland sina elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ebba Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Matematik; Matematikångest; Matematikängslan; Strategier;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar åt att undersöka och bidra till förslag på vilka strategier matematiklärare kan använda för att minska matematikångest bland sina elever. För att besvara studiens frågeställning har vetenskapliga artiklar sökts fram med hjälp av förutbestämda urvalskriterier samt databassökningar i databasen UniSearch. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Nicolas Grönlund; Eric Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Roys adaptation model; stress; stresshantering; sjuksköterskors upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress som sjuksköterskor upplever kan få stora konsekvenserför enskilda individer. Stress leder till en stressrespons både fysisk och psykiskt vilketpåverkar sjuksköterskors arbetsuppgifter, men även arbetsplatsen och patienterna. LÄS MER