Sökning: "stress på kontor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden stress på kontor.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på kontorsanställda : En kvalitativ studie av kontorsanställdas upplevelser under coronaviruspandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Ehrenborg; Alexander Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Work-life balance; JD-R Model; telework; engagement; exhaustion; Arbetslivsbalans; JD-R-modellen; distansarbete; engagemang; utmattning;

  Sammanfattning : Coronaviruset har inneburit att kontorsanställda runt om i Sverige gått över till att arbeta på distans. Syftet i den här studien är att undersöka kontorsanställdas subjektiva upplevelser av distansarbetet för att se hur det påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Tjänstgöring hemifrån under covid-19 : hur upplever svenska tjänstemän sin arbetsmiljö?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Erik Andersson; Michelle Berggren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I samband med covid-19-pandemin har en snabb omställning i arbetslivet skett när många övergått från arbete på kontor till arbete hemifrån. Studien syftar till att genom semistrukturerade intervjuer undersöka hur hemarbete under covid-19-pandemin upplevts bland svenska tjänstemän. Data har analyserats utifrån tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Inre effektivisering inom tjänstesektorn En studie med fokus på inre effektivitet, förbättringar och förenklingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Karlsson; Maria Sundin; [2020-06-30]
  Nyckelord :Effektivisering; Förbättring; Förenkling; Muda; Slöseri; Kontor; Spedition;

  Sammanfattning : Inom företagsvärlden blir det viktigare och viktigare att ha bra processer för att tillmötesgå sina kunder på ett tillfredsställande sätt. Effektivisering och förbättring av arbetsprocesser blir därför betydelsefullt. Att eliminera olika slöserier i arbetsprocesserna kan ge positiva utfall om det görs på rätt sätt. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan halvlätt trä och tung betongkonstruktion i projektet Anläggaren 3 : Koldioxidutsläpp, kostnad och inverkan av geografisk position på energiåtgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Margarita Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Energiteknik; Energi; Värmetröghet; Kontor; Trä; Betong; Miljö; Klimat;

  Sammanfattning : The house Anläggaren 3 was investigated for energy consumption, carbon dioxideemissions and investment cost by setting up the project as two types of construction. The first alternative wasa semi-light construction where the outer walls, the middle joists and the ceiling were of wood, while the second alternative was a heavy construction where thepreviously mentioned parts consisted of concrete. LÄS MER

 5. 5. Minimera stress och psykisk ohälsa i kontorsmiljöer med hjälp av digitala verktyg : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Silvia Magrini Klövmark; [2019]
  Nyckelord :Stress; open-plan; healthcare; office; smartphone; Stress; öppen planlösning; hälsovård; kontor; smartphone;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsplatser  är den mest utvecklade arenan för att förebygga sjukdom. Stress som sjukdomstillstånd i arbetsmiljön har blivit allt vanligare. Tanken med studie är att se om det går att förebygga  både stress och psykisk ohälsa på arbetsplatser med hjälp av en teknisk uppfinning, ett hälsoarmband. LÄS MER