Sökning: "stress path"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden stress path.

 1. 1. Stabiliserade/solidifierade muddermassor bakom spont i en marin miljö

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Fredrik Bergman; Christian Ramel; [2021]
  Nyckelord :S S; stabilization; solidification; ex-situ mass stabilization; dredged material; contaminated; stress path; consolidation stress; binder; earth pressure; sheet pile; quay; water; Gävle Harbor and Oxelösund; S S; stabilisering; solidifiering; processtabilisering; muddermassor; förorenade; spänningsväg; konsolideringstryck; bindemedel; jordtryck; spont; hamn; vatten; Gävle Hamn och Oxelösund;

  Sammanfattning : Vid utvidgning av befintliga hamnar kan den relativt nya metoden stabiliserade/solidifierade (S/S) förorenade muddermassor användas i anslutning till spont. S/S metoden används för att binda föroreningarna fysikaliskt eller stänga in dem samt för att förbättra massornas hållfasthets- och deformationsegenskaper. LÄS MER

 2. 2. Healthy everyday landscapes : design studies connected to Nyhamnen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sonja Perander; [2021]
  Nyckelord :urban design process; health; evidence-based models; design thinking; harbor development; public space; green strategy; urban recreation;

  Sammanfattning : The urban landscapes are rapidly transforming in order to meet the demands of population growth as well as dealing with issues of climate change. At the same time the health of urban dwellers is urgently declining due to chronic stress and lifestyle factors. LÄS MER

 3. 3. How to make the most of open data? A travel demand and supply model for regional bicycle paths

  Master-uppsats, KTH/Transport och systemanalys

  Författare :Laurent Cazor; [2021]
  Nyckelord :Planning Support System PSS ; Four-Step Model; Gravity Model; Distance-Decay function; Binary Logit Model; Level of Traffic Stress LTS ; Geographic Information System GIS ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att svara på ett av Trafikverket fastställt problem: en gemensam regional cykelplanerings process skulle göra dem billigare och mer jämförbara. De erbjuder för närvarande planerarna en modell som utvecklades av Kågeson 2007. LÄS MER

 4. 4. Covid-19’s påverkan på expatriater:En väg till work-life balance?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zidan Islam; Amelie Salih Belzu; [2021]
  Nyckelord :Expatriater; distansarbete; Covid-19 och Work-life balance;

  Sammanfattning : Expatriater beräknas vara cirka 90 miljoner runt om i världen. På grund av en globaliserad marknad förväntas antalet expatriater fortsätta att öka. Samtidigt har det noterats att expatriater i allmänhet har en dålig work-life balance (WLB). LÄS MER

 5. 5. Thermal Stability of Titanium and Niobium Stabilized Stainless Steel

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Oskar Darselius Berg; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis examined the microstructure after heat treatments in stainless steel, two conventional stainless steel (304 and 316) and two novel high temperature stainless steel. These stainless steels are for the use in high temperature heat exchangers for extended temperature range. LÄS MER