Sökning: "stress reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade orden stress reduction.

 1. 1. Tillämpning av evidensbaserad design vid gestaltning av två trädgårdsrum på GreveGarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jenny Sjöstrand; [2020-10-06]
  Nyckelord :Design proposal; Nature-based rehabilitation; Health design; Evidence-based design; EBD; Evidence health design; Supportive environments; Healing garden;

  Sammanfattning : Mental illness is rising dramatically in Sweden and accounts for as much as 46 % of all ongoing sick leave. Studies show that between 2011 and 2017, the increase due to psychiatric afflictions was 129 %, with the vast majority of cases concerning women in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 3. 3. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Aimée Schneider; [2020]
  Nyckelord :sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. LÄS MER

 4. 4. Thermo-effector responses to a 5-day high-intensity cold-acclimation procedure

  Master-uppsats, KTH/Omgivningsfysiologi

  Författare :Frederick Wilkins; [2020]
  Nyckelord :Hypothermia Acclimation procedure thermo effector response;

  Sammanfattning : Long-term, repeated exposures to cold might lead to cold adaptation. The study examined, in a small homogeneous group of non-acclimatised men, the inter-individual response to a short-term, high-intensity cold acclimation regimen. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Inverse Magnetostriction inCobalt Films and Nanowires

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Molekyl- och kondenserade materiens fysik

  Författare :Ahmad Montaser Lababidi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, a study of the inverse magnetostriction (the Villari effect) of Co nanowires and films is presented. The main objective was to investigate the stability of the Co nanowires’ magnetic properties, i.e. LÄS MER