Sökning: "stress sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden stress sömn.

 1. 1. Design av hjälpmedel mot sömnproblem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Filippa Hempelmark; [2022]
  Nyckelord :Sömnbesvär; Stress; Sömn; Ljud och Design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av aktivitetsbalans hos svenska arbetsterapeuter som tillhör milleniumgenerationen – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Rawan Diwan; Ilirida Uka; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; arbetsterapeuter; millenniumgenerationen; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitetsbalans är väsentligt för hälsa och välbefinnande. Studier om den upplevda aktivitetsbalansen finns hos olika grupper i samhället där individer från millenniumgenerationen kan ingå, men det finns inga studier vad gäller specifikt upplevelsen av aktivitetsbalans hos arbetsterapeuter från millenniumgenerationen. LÄS MER

 3. 3. Livsstilsfaktorers påverkan på kvinnans fertilitet och hälsa och sjuksköterskans informativa roll

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Adina Holmgren; Caroline Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Fertility; Infertility; Lifestyle factors; Nurses role; Fertilitet; Infertilitet; Livsstilsfaktorer; Sjuksköterskans roll;

  Sammanfattning : Bakgrund   Fertilitet beskrivs som kvinnans biologiska natur och definieras ofta som förmågan att kunna bli gravid. Fertilitet kan även ses som ett tecken på hälsa och att kroppen är i balans. Idag är det många kvinnor som lider av nedsatt fertilitet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av mental återhämtning hos tjänstepersoner : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; Malin Ericson; [2022]
  Nyckelord :Arbets- och organisationspsykologi; Livsdomäner; Mental frånkoppling; Mental återhämtning; Stress; Tjänstepersoner; Återhämtningsaktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka tjänstepersoners upplevelser av mental återhämtning med hänsyn till olika typer av återhämtningsaktiviteter. Det genomfördes en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskors upplevelser av nattarbete och hur det påverkar hälsan

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Cecilia Stenhammar; [2022]
  Nyckelord :Healthcare workers; night shift work; health; Sjukvårdspersonal; nattskiftsarbete; hälsa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Undersköterskor är en stor yrkesgrupp men många är sjukskrivna, ofta relaterat till stress. Att arbeta natt, vilket många undersköterskor gör, är ytterligare en faktor som kan ge upphov till arbetsrelaterad stress. LÄS MER