Sökning: "stress skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden stress skolan.

 1. 1. Investigating the perception of distance examinations methods : Evaluation of distance examination methods and an analysis of the financial perspectives based on quantitative data

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Pilz Sonnby; Sara Samie; Pauline Knutsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the recent distance examinations at KTH were perceived by its users. The prevailing circumstances in the world as a result of COVID-19 have urgently created a need for both teaching and examination at a distance. LÄS MER

 2. 2. Usability Principles for (Re)Design of User Interface of Emergency Handling Programs : Case Study on a Tool for Decision Support amidst a Nuclear Emergency: RASTEP

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marita Liposinovic; [2020]
  Nyckelord :Usability; case study; emergency handling programs; stress; user experience; redesign; GUI; RASTEP.; Användbarhet; fallstudie; nödhanteringsssystem; stress; användarupplevelse; redesign; GUI; RASTEP.;

  Sammanfattning : Highly stressful situations have a prominent influence on the human psyche and it is crucial to take this into account when designing and evaluating software used predominantly in nerve wrecking situations. Lack of principles for design and evaluation of design of emergency handling software programs allows for graphic interface solutions that leave room for mistakes and slips in an environment where making an error can have catastrophic consequences. LÄS MER

 3. 3. Elever som vill, men inte kan gå till skolan : En kvalitativ studie om skolkuratorers upplevelser och erfarenheter med hemmasittande elever som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Djuljsina Sadri; [2020]
  Nyckelord :Home-sitting; Counselors; mental illness; School absence; Hemmasittare; skolkuratorer; psykisk ohälsa; skolfrånvaro;

  Sammanfattning : In the Swedish school system there are many pupils who are not always able to attend school. The term for these students is “home sitters” and they have different reasons for not attending. Many “home sitters” actually have a desire to go to school but are hindered by, among other things, mental illness. LÄS MER

 4. 4. HEAL TOGETHER

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Lin Yuan; [2020]
  Nyckelord :urban design; mental health; co-living; streeless community;

  Sammanfattning : 93% of young people feel live in London under great pressure and they are facing a serious mental health problem crisis - 'silent disaster'. The proposal of Nine Elms, which is a ghost town with a vacancy rate of 60%, we will alleviate the living pressure of youth by introducing a shared affordable housing system, a multi-inclusive community environment, and a stress-free community culture. LÄS MER

 5. 5. "Den bästa dagen i veckan är när eleverna får komma till hunden." : En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers uppfattning om läshundars effekter på lågstadieelevers motivation för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Fransson; Tilda Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :R.E.A.D-dog; reading motivation; motivation; effects; läshund; läsmotivation; motivation; effekter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger upplevde vilka effekter läshundar hade på elevers motivation för läsning i lågstadiet. Syftet var dessutom att ta reda på vilka sätt dessa pedagoger uppfattade effekterna. Läshundar ska hjälpa elever att utveckla sin läsning och bidra till elevers motivation till att läsa. LÄS MER