Sökning: "stress socialpsykologiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden stress socialpsykologiskt perspektiv.

 1. 1. Socialpsykologisk studie om samarbete : En studie om vilka sociala förhållningsätt som är betydande för samarbete i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Särndahl; Andreas Hellström; [2015]
  Nyckelord :Affiliation; belonging; relationships; conformity and communication; Tillhörighet; relationer; konformitet och kommunikation;

  Sammanfattning : Our post-modern society is being continually more characterized by the working life, where corporate relations and the understanding of human momentum, limitations and knowledge is the basis of the quality of the corporation. In other words, it is of the greatest importance to keep in mind the attitudes, behaviour, stress levels and motivations that constitute a good working environment. LÄS MER

 2. 2. När jag hänger in min uniform i garderoben slutar jag känna : En kvalitativ studie av hur poliser bearbetar problematiska emotionella upplevelser under interaktionen med andra människor i polisarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Emma Olausson; Lina Lundqvist; [2015]
  Nyckelord :Police officers; emotions; experiences; community; Poliser; emotioner; upplevelser; gemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur poliser bearbetar problematiska emotionella upplevelser som uppstår i de sociala interaktioner de ingår i under en arbetsdag. Vidare är syftet att undersöka vad poliserna själva har en önskan om att uppnå när det gäller bearbetning av emotionell påfrestning. LÄS MER

 3. 3. Lärarrollens emotionella arbete : Skapar hanteringen av mobbning utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Madeleine Nilsson; Arta Bytyqi; [2015]
  Nyckelord :emotional managment; stress; bullying; social bonds; interactions; sociala band; interaktioner; känslohantering; stress; mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka om det finns något samband mellan lärarnas hantering av mobbning och utbrändhet/stress. Detta kommer att undersökas med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer med lärare. Det är på deras beskrivningar som fokus kommer att ligga på. LÄS MER

 4. 4. Social Stress

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Saskia Axelsson; [2014]
  Nyckelord :masker; respons; stress; studentnationer; ideella föreningar; interaktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur den sociala miljön påverkar anställdas stress ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Med kvalitativ metod undersöks heltidsanställda hos studentnationer vid Lunds Universitet och vad som upplevs som stressfaktorer i deras arbete samt hur detta påverkar dem. LÄS MER

 5. 5. Berättelser om stress : En kvalitativ studie om stress, utbrändhet och narrativitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Wirsén; [2013]
  Nyckelord :Stress; Burnout; Mental health; Life stories; Interpretation; Stress; Utbrändhet; Psykisk ohälsa; Livsberättelser; Tolkning;

  Sammanfattning : Inom denna uppsats har jag studerat stressrelaterad psykisk ohälsa.Syftet med min uppsats var att, ur ett socialpsykologiskt perspektiv, försöka finna insikt och förståelse inför ett problem som kan orsaka både ekonomiskt och själsligt lidande för samhälle och individ. LÄS MER