Sökning: "stress-related long-term-sickness"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden stress-related long-term-sickness.

 1. 1. Hur personer med långvarig stress har upplevt sin rehabilitering och vad som har underlättat för dem

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Carina Kvarnström; [2012]
  Nyckelord :Sick leave; stress; exhaustion disorder; rehabilitation.; Sjukskrivning; stress; utmattningssyndrom; rehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långtidssjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa har under senaste åren ökat i Sverige. Det medför oftast ett stort lidande för den enskilde och ger även ökade kostnader för samhället. LÄS MER

 2. 2. "Bara för mig" Återgångsprocessen efter långtidssjukskrivning : kvinnors beskrivning av möten med arbetsgivarringen

  Magister-uppsats, Karlstads universitetKarlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitetKarlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Sonja Hermansson; Lisbeth Jansson; [2009]
  Nyckelord :return to work RTW ; stress-related long-term-sickness; “arbetsgivarring” independent part; inter-mediate humanity in meeting; återgång till arbete RTW ; stressrelaterad långtidssjukskrivning; arbetsgivarring neutral part; mellanmänskligt möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukfrånvaron i Sverige är hög i jämförelse med andra EU-länder.Långtidssjukskrivning till följd av stressrelaterade sjukdomar domineras av kvinnor.Det finns ett stort behov av en effektivare återgångsprocess till arbetslivet efter ensjukskrivning där olika insatser bör prövas och utvärderas. LÄS MER

 3. 3. Otillräcklighetens diagnoser : Kvinnors upplevelser av att leva med stressrelaterad ohälsa.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Martina Berggren; [2008]
  Nyckelord :Stressrelaterad ohälsa; feminism; stigma; osäkra sjukdomar; långtidssjukskrivning; utbrändhet; grundad teori;

  Sammanfattning : This essay discusses the problems with the high rate of long-term sickness leave among women in Sweden. It is based on interviews with six women suffering from stress-related illness. The results show that these women hardly ever recieved an explicit diagnosis and therefore did not feel that their illness was acknowledged. LÄS MER