Sökning: "stressfaktorer och upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden stressfaktorer och upplevelse.

 1. 1. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheten av stress inom somatisk vårdavdelning ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Be-Linnda Palmroth-Jäderström; Joline Johansson; [2020]
  Nyckelord :stress; coping; arbetsmiljö; upplevelse och sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Stress kan vara ett problem inom sjuksköterskeyrket med en rad olika stressfaktorer. Stress berör inte enbart sjuksköterskor utan även patienter samt vårdorganisationer. Detta kan i sin tur leda till att vårdkvalitén och patientsäkerheten blir påverkad. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Åkerberg; Måns Andersson; [2020]
  Nyckelord :Nyutexamineradm sjuksköterska; stress; stressfaktor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är krävande, både genom fysiska och psykiska utmaningar. Enbetydande orsak till misstag och felbedömningar inom vården är stress. Dessa misstag kan ivärsta fall leda till vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Från student till legitimerad sjuksköterska : Nyutbildade sjuksköterskors upplevelse av stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sinit Garza; Lona Karim; [2020]
  Nyckelord :sjuksköterskestudent; nyutbildad sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; hanteringsstrategier; övergång;

  Sammanfattning : Att börja arbeta som nyutbildad sjuksköterska innebär stora omställningar. Det sker ett rollskifte från att vara student till att inta rollen som legitimerad sjuksköterska. Detta medför ett ansvar som kan vara överväldigande för nyutbildade sjuksköterskor samt bidra till stress. LÄS MER

 5. 5. EN SAK I TAGET Kvinnors-upplevelser-av-arbetsterapeutiskt-individuellt stresshanteringsprogram-”Vardagsbalans”.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mathilde Langenbach; Johanna Ekberg; [2019-06-11]
  Nyckelord :work-life balance; primary health care; primary prevention; mindfulness;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är stressrelaterad ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Stress kan ses som en interaktion mellan miljö och person, där olika orsaker som överbelastning, tidsbrist och högt arbetstempo kan vara bidragande stressfaktorer. LÄS MER