Sökning: "stressors"

Visar resultat 1 - 5 av 249 uppsatser innehållade ordet stressors.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse och uppfattning av stressorer på akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gabriel Fransson; Dennis Oberg; [2021]
  Nyckelord :akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskor; upplevelse; uppfattning;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Akutmottagningar är avsedda för människor med akut sjukdom eller skada. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och förväntas med hjälp av triage göra snabba bedömningar och ge adekvat vård på ett effektivt sätt. LÄS MER

 2. 2. Generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy hos elitgymnaster : Förekomst och samband mellan generaliserat ångestsyndrom och self-efficacy till att uppnå idrottsspecifika mål hos unga svenska kvinnliga elitgymnaster

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Petra Lindgren; Sophia Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :elite gymnast; generalized anxiety disorder; mental illness; self-efficacy; Sweden;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett vanligt hälsoproblem hos unga svenska kvinnor. Ett växande intresse finns även för den psykiska hälsan hos elitidrottare eftersom forskning har identifierat en rad idrottsspecifika stressorer som ökar risken för psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  Master-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Simon Hannus; [2021]
  Nyckelord :Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Sammanfattning : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. LÄS MER

 4. 4. An Analysis on Bluetooth Mesh Networks and its Limits to Practical Use

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Minn Cho; Philipe Granhäll; [2021]
  Nyckelord :IoT; mesh networks; Bluetooth; Raspberry Pi 4; IoT; mesh nätverk; Bluetooth; Raspberry Pi 4;

  Sammanfattning : A mesh network is a technology that is being repopularized and becoming commonly used by the general public. As this increase in use is observed, technologies such as Bluetooth are being adapted to create mesh variants. In this thesis, a Bluetooth mesh network is created and tested using raspberry pi 4’s and the Bluetooth interface, btferret. LÄS MER

 5. 5. Hur sjuksköterskor upplever att stress på arbetsplatsen påverkar omvårdnadskvaliteten : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Malin Svensson; Stephanie Kontrimaviciute; [2021]
  Nyckelord :Experience; nurses; quality of nursing care; somatic care; stress at the workplace; Omvårdnadskvaliteten; somatisk vård; sjuksköterskor; stress på arbetsplatsen; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress på arbetsplatsen är något som blir vanligare för varje år inom sjuksköterskeyrket. Det är känt att stress har en fysiologisk och psykologisk påverkan på människor. Stress kan delas upp i två delar: stressorer och stressresponser. LÄS MER