Sökning: "stressreducering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet stressreducering.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 2. 2. Skogsbad för fler : tillgänglighetsanpassning av naturmiljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Svensson; Tuva Hardorp; [2020]
  Nyckelord :shinrin-yoku; grönska; natur; hälsa; rörelseförmåga; rekreation; återhämtning; naturterapi; skogsterapi; skogsvandring;

  Sammanfattning : Med dagens teknikfokuserade och urbaniserade samhälle följer mycket stress och psykisk ohälsa. Personer med olika former av funktionsnedsättning mår dåligt i högre grad än resterande befolkning. Dessutom ökar antalet personer med funktionsnedsättning bland annat på grund av stigande ålder på befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Kontemplation i skolan : Ett pedagogiskt verktyg för lärande och stressreducering?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Arash Sarahang; Mikael Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet är att undersöka hur kontemplativa förhållningssätt kan integreras i skolan för att delsgynna inlärning, dels för att stärka elevernas psykiska hälsa. På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt vara kopplat till elevers hälsa? På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt vara kopplat till elevers lärande? På vilket sätt kan ett kontemplativt förhållningssätt implementeras i skolan iallmänhet och i idrott och hälsa i synnerhet? Metod Studien har utförts med en kvalitativ ansats där en forskare, två utbildningsansvariga personeri en organisation och två lärare intervjuades enligt en semistrukturerad modell. LÄS MER

 4. 4. Effekten av hanteringsträning på stressnivån hos hundar under klinisk undersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Emmer Granqvist; Lovisa Solid; [2020]
  Nyckelord :hund; stress; rädsla; stressreducering; klinisk undersökning; hanteringsträning; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Stress och rädsla vid klinikbesök är ett vanligt problem för hundar, vilket riskerar att leda till att hundägare blir mindre benägna att uppsöka djurhälsovården. Syftet med detta arbete var att undersöka om regelbundna, korta träningspass i hantering kan bidra till att minska denna rädsla och stress. LÄS MER

 5. 5. Ekofickan : gestaltning i det lilla med naturen som förebild

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oskar Widmark; Jacob Norström; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; klimatförändringar; stressreducering; offentligt rum; miljöpsykologi; biodiversitet; mångfald; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urban areas are expanding due to more people living and moving into the bigger cities. As the population grows in the whole world every year and predicts double within the cities till 2030, the urban exploitation will follow by approximately 60 per cent. When new land is claimed the flora and fauna will have to be removed. LÄS MER