Sökning: "stressrelaterad psykisk ohälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden stressrelaterad psykisk ohälsa.

 1. 1. Naturassisterad terapi för personer med posttraumatisk stress : - en scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Wiksten Sanna; Malin Falk; [2021]
  Nyckelord :nature; nature assisted rehabilitation; occupational ability; occupational therapy; PTSD; aktivitetsförmåga; arbetsterapi; natur; naturunderstödd rehabilitering; PTSD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatisk stress kan obehandlat leda till livslånga besvär och nedsatt aktivitetsförmåga. Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är huvudsakligen psykologisk och i nuläget saknas aktivitetsfokuserade interventioner i Socialstyrelsens riktlinjer. LÄS MER

 2. 2. Att upprätthålla balans i vardagliga aktiviteter vid psykisk- eller stressrelaterad ohälsa : Individers erfarenheter och resonemang

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jennie Forsgren; [2021]
  Nyckelord :Occupational therapy; psychological stress; activities of daily living; life balance;

  Sammanfattning : Trough previous research we have knowledge about the connection between balance in daily life and the experience of health. The psychological or stressrelated ill health increases despite more people receiving care and treatment. LÄS MER

 3. 3. Att drabbas och leva med utmattningssyndrom : En kvalitativ studie om de konsekvenser som kan upplevas till följd av utmattningssyndrom samt vägen tillbaka 

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Broström; Elin Brännmark; [2021]
  Nyckelord :Burnout syndrome; Stress-related mental illness; Risk factors; Health factors; Individual perspective; Utmattningssyndrom; Stressrelaterad psykisk ohälsa; Riskfaktorer; Friskfaktorer; Individperspektiv;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett problem som ständigt ökar i samhället. Begreppet psykisk ohälsa innefattar en mängd olika psykiska och psykiatriska problem, däribland utmattningssyndromet, vilket är denna studies fokus. LÄS MER

 4. 4. ERFARENHETER FRÅN ARBETSTERAPEUTISK BEHANDLING FÖR PERSONER MED UTMATTNINGSSYNDROM – KVALITATIV INTERVJUSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Åsa Backe; Niclas Lindgren; [2020-07-24]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; intervjustudie; stressrelaterad ohälsa; utmattning;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom till följd av psykisk ohälsa är ett stort växande problem i dagens samhälle, vilket bidrar till sjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa. Denna patientgrupp förblir ofta i lång rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters uppfattning om begreppet aktivitetsbalans - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jessica Björling; Emma Seldert; [2020-06-09]
  Nyckelord :Concept development; Health and well-being; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns en stark koppling mellan obalans i vardagsaktiviteter och stressrelaterad psykisk ohälsa. Med hjälp av interventioner baserade på det arbetsterapeutiska begreppet aktivitetsbalans kan människor med stressrelaterad psykisk ohälsa få hjälp att uppnå välmående och välbefinnande i vardagen. LÄS MER