Sökning: "stressymtom"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet stressymtom.

 1. 1. Självmedkänsla som behandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Susanna Lundström; [2017]
  Nyckelord :självmedkänsla; stress; unga vuxna; ungdomar;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Bakgrund Antalet människor som sjukskrivs i Sverige ökar. Den vanligaste anledningen till detta är på grund av psykisk ohälsa där stress är den vanligaste orsaken. Bland unga är stress ett växande problem. Många uppger höga krav och låg självkänsla vilket kan leda till psykosomatiska besvär och olika stressymtom. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som har stressrelaterade symtom : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Bergqvist; Malin Reffel; [2017]
  Nyckelord :Lifestyle medical center; Nurse experience; Stress; Women; Kvinnor; Livsstilsmottagning; Sjuksköterskors erfarenheter; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Statistik från Försäkringskassan (2016) visar att stressrelaterad sjukskrivning i form av utmattningssyndrom har ökat markant de senaste åren där ökningen är störst bland kvinnor, och dubbelt så vanligt jämfört med män. Det handlar om krav och förväntningar i vardagen, och om svårigheten att hålla balansen mellan dessa. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerad och utmattad En litteraturstudie inom omvårdnad av arbetsrelaterade stressfaktorer och möjliga strategier för att undvika dem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Alsterberg; Linnea Davidsson; [2016-01-11]
  Nyckelord :Nyexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad ohälsa; stress; introduktionsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: En sjuksköterskas arbetsuppgifter är många gånger komplexa och det är även många gånger arbetssituationen vilket kan leda till psykisk ohälsa. Stress och psykiska påfrestningar är i Sverige den vanligaste formen av besvär på jobbet och kan leda till utmattningssymtom av psykisk och fysisk karaktär. LÄS MER

 4. 4. Mindfulnessbaserad gruppterapi för patienter i Primärvården med stressrelaterad ohälsa -En kvantitativ studie på en vårdcentral i södra Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Michele Olskims; Susanne Öberg; [2016]
  Nyckelord :group therapy; mindfulness; stress; primary care; gruppbehandling; primärvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : In Primary care mental health problems such as insomnia, anxiety, worry, depression and stress-related symptoms common and stress is one of the most common causes of sick leave. Mindfulness is a method found to be effective to treat the symptoms of stress in the group. LÄS MER

 5. 5. Leken läker alla sår : En litteraturstudie om lekens betydelse i omvårdnad.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Andersson; Susanne Annervi; Marie Larsson; [2015]
  Nyckelord :Children; parents; play; nursing.; Barn; föräldrar; lek; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Varje år befinner sig cirka 95 000 barn på sjukhus i Sverige. För att kunna möta dessa barn på en adekvat nivå samt att kunna vara korrekt i sin profession krävs det att sjuksköterskor besitter stor kunskap och respekt inom sitt område. LÄS MER