Sökning: "strid ström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden strid ström.

 1. 1. Islamistisk radikalisering : En studie av särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Fredriksson; Magnus Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Radicalization; Islamism; Sweden; Particularly exposed areas; Case study; Rosengård; Angered; Rinkeby; Radikalisering; Islamism; Sverige; Särskilt utsatta områden; Fallstudie; Rosengård; Angered; Rinkeby;

  Sammanfattning : Abstract - Islamist radicalization – A study of particular exposed areas  Islamist radicalization has emerged in Sweden over the past decade, mainly because of the terrorist attacks in Stockholm in 2010 and 2017, but also because of a strife of individuals who have been radicalized in Sweden and joined various terror networks around the world.  It is only in recent years that Swedish authorities have seriously addressed the problems that radicalization entails. LÄS MER

 2. 2. Strid ström av digital läsning : en undersökning av abonnemangstjänster för e-böcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Caroline Sköldqvist; [2015]
  Nyckelord :Bokmarknad; digitalisering; e-bok; abonnemang; prenumeration; streaming; app; surfplatta; värde; prissättning.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Abonnemangsbaserad försäljning och distribution har blivit allt vanligare inom musik, film och tv-serier och trenden verkar vara på uppgång även för digitala böcker. På den svenska marknaden finns i dag fyra företag som erbjuder obegränsad läsning av e-böcker mot en fast månadskostnad. LÄS MER

 3. 3. Construction and Characterization of an Interferometer for the Stabilization of Attosecond Experiments

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Thomas Kjellberg Jensen; [2015]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A new optical interferometer for delay stabilization in attosecond pump/probe experiments is constructed, featuring a custom-made hole-drilled recombination mirror and using a co-propagating HeNe laser for the interference. The interferometer is shown to generate an interference pattern of high enough contrast for delay stabilization. LÄS MER

 4. 4. En strid ström: En studie om tillväxteffekterna av utländska direktinvesteringar i utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Ljungqvist; Erling Borén; [2014]
  Nyckelord :FDI; horisontell och vertikal FDI; spillover-effekter; ekonomisk tillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks effekten av utländska direktinvesteringar (FDI) på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Vi undersöker vidare om tillväxteffekten skiljer sig åt beroende på typen av FDI – där studien försöker göra en uppdelning av utländska direktinvesteringar i så kallad horisontell och vertikal FDI. LÄS MER

 5. 5. Storytelling i ölindustrin : Hur mikrobryggerier kan använda storytelling som marknadsföringsverktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Simon Svensson; [2014]
  Nyckelord :ölindustrin; storytelling; Microbrewerys; beerindustry; storytelling; marketing; advertising; Mikrobryggerier; marknadsföring; reklam;

  Sammanfattning : Den svenska ölmarknaden genomgår just nu en stor förändring. Mängder av nya små aktöreretablerar sig. Så kallade mikrobryggerier startas i en strid ström. Då dessa nya ölproducenterarbetar mycket småskaligt och med hantverksmässiga metoder är det svårt att få ekonomiskbärighet i verksamheten. LÄS MER