Sökning: "stride length"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden stride length.

 1. 1. Rörelseanalysprogram för IMU-data

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Alexander Stevens; Henrik Malmberg; [2021]
  Nyckelord :Gait cycle; IMU; Software; Gångcykel; IMU; Mjukvara;

  Sammanfattning : Försvarsmakten gav KTH:s omgivningsfysiologiavdelning i uppdrag att studera energiåtgången vid gång med night vision goggles. För att ta reda på om rörelsemönstret påverkades av night vision goggles och därmed skulle ha inverkan på energiåtgången så samlades data in med inertial measurement units (IMU), men någon fullständig analys på datan gjordes inte. LÄS MER

 2. 2. Kinematisk rörelseanalys av hästar som utför piaff, passage och ökad trav : en jämförelse mellan objektiv mätning och subjektiv bedömning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Cornelia Andersson; [2020]
  Nyckelord :kinematisk; rörelseanalys;

  Sammanfattning : Hästens roll i samhället har förändrats genom tiderna. Förr användes hästen mest som dragkraft och som krigshäst. Idag används hästen främst som sport- och tävlingsdjur. LÄS MER

 3. 3. Descriptive differences in physiological and biomechanical parameters between running shoes : a pilot study with a single-subject experimental design

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Alexander Wolthon; [2020]
  Nyckelord :Running economy; Indirect calorimetry; Footwear; Sham;

  Sammanfattning : Running performance has increased immensely during the last few years, coinciding with multiple shattered world records in relatively short amount of time. Improvements in footwear material and design are likely reasons for this increase in running performance. LÄS MER

 4. 4. Skiljer sig rörelsemönstret mellan en överviktig och en idealviktig katt? : samband mellan hull och tryckmätningsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :katt; tryckmätningsmatta; rörelsemönster; övervikt; idealvikt; kroppsfett;

  Sammanfattning : När det kommer till diagnostik av rörelsestörningar hos katt tillämpas en ortopedisk undersökning som kan vara svår att såväl utföra som bedöma, varför behovet av standardiserade utvärderingsinstrument är stort. Inom forskningen har användandet av så kallade tryckmätningsmattor för gånganalys på katt ökat, ett verktyg som redan är väletablerat och validerat för motsvarande analys på hundar. LÄS MER

 5. 5. EVALUATION OF MEASUREMENT METHODS FOR DETERMINING INDIVIDUAL MOVEMENT IN CROWDS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Gabriel Larsson; Jesper Friholm; [2019]
  Nyckelord :Inter person distance; contact distance; step length; stride length; eye tracking; crowd movement; motion capture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the mid-20th century, investigations of parameters that affect crowd movement have mainly been performed via video analysis. However, modern alternatives have been used to investigate how a person moves, but only with one person at a time. LÄS MER