Sökning: "stridsåtgärder eu"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden stridsåtgärder eu.

 1. 1. Den svenska modellen mellan hammaren och städet? - Regleringen av utstationerade arbetstagares villkor i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Standal; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; utstationering; EU-rätt; fri rörlighet för tjänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i såväl unionsrätten som i medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Uppsatsen undersöker hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den svenska arbetsrätten. LÄS MER

 2. 2. Industrial Actions and the European Union - A study on how the European legal order has affected the right to undertake industrial actions for Swedish trade unions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Industrial actions; fundamental freedoms; fundamental rights; proportionality; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis has the aim of investigating how EU-law has affected the legal position regarding Swedish trade union’s possibilities of undertaking industrial actions. It also aims at determining whether the influence of EU-law on the right to undertake industrial actions has had any effects on the Swedish model. LÄS MER

 3. 3. The right to undertake industrial actions against an employer already bound by a collective agreement - An analysis in the light of the conflict in the port of Gothenburg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Axel Stigmar; [2018]
  Nyckelord :Collective agreement; ECHR; EU; Freedom of association; Hamnfyran; ILO; Industrial action; Industrial peace; LO; Port of Gothenburg; the right to strike; The Swedish model Transport ECHR; Fredsplikt; Föreningsfrihet; Göteborgs Hamn; Hamnkonflikten; Kollektivavtal; Stridsåtgärder; Strejk; MBL; Svenska modellen Transport; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyse the right to undertake industrial actions and freedom of association, especially in the case where a collective agreement already is in place. The thesis applies mainly three perspectives: a national, an international and lastly one with the concrete use of the ongoing conflict in the port of Gothenburg. LÄS MER

 4. 4. Mänskliga rättigheter möter arbetsrätten i klasskampen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frederick Batzler; [2017]
  Nyckelord :labour law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mänskliga rättigheter har de senaste decennierna gjort insteg i svensk arbetsrätt och har i allt större utsträckning kommit att påverka rättsutvecklingen. Det saknas inte fog för att påstå att det finns en spänning mellan individuella mänskliga rättigheter och arbetsrätten. LÄS MER

 5. 5. Har vi gått över gränsen? - Förändrad svensk utstationeringslagstiftning i ljuset av EUs fria rörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; utstationering; Laval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker att klargöra huruvida det, sedan 2007 års Lavaldom, har skett en utveckling inom EU-rätten som tillåter att stridsåtgärder används i ett ökat antal fall, och huruvida den senaste ändringen av den svenska utstationeringslagen är i samklang med nuvarande EU-rätt. Uppsatsen fokuserar på EU-rätt och svensk rätt, och folkrätten är därför utelämnad. LÄS MER