Sökning: "stroke length"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden stroke length.

 1. 1. Determining linguistic predictor for the classification of subjective cognitive impairment and mild cognitive impairment using machine learning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Tian Wang; [2020-09-01]
  Nyckelord :mild cognitive impairment; sibjective cognitive impairment; natural language processing; support vector machine; neural networks;

  Sammanfattning : Introduction Mild Cognitive Impairment (MCI) is a neurological condition characterized by cognitive decline greater than expected for an individual's age and education level. Subjective Cognitive Impairment (SCI) is a selfreported decline in cognitive abilities but not clinically identified as MCI. LÄS MER

 2. 2. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av kap- & gripverktyg till fjärrstyrda demoleringsrobotar : Vid Brokk AB i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Aron Norman; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; Koncept;

  Sammanfattning : Brokk AB utvecklar och tillverkar marknadsledande rivningsrobotar som avser att effektivisera demolering samt säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. Dessa maskiner kan utrustas med olika verktyg för att utföra olika jobb. LÄS MER

 4. 4. Designing of One Directional Wave Tank

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Shivansh Ringe; [2020]
  Nyckelord :Wave tank; Ansys Fluent; SolidWorks; CFD; Design;

  Sammanfattning : Uppsala University wants to make a wave tank which can be used for experiment and education purpose. The project's aim is to get design parameters required to make a wave tank, design the wave tank, to do analysis on wave parameters taken from results and analysis of material which can be used to construct it. LÄS MER

 5. 5. Electrification of a foldable snowplow : Replacement of a hydraulic system

  Master-uppsats, Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/MaskinkonstruktionLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Ashfar Salam Unni; Magnus Lundmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and goal with this report is to investigate the possibility to replace a hydraulic cylinder system on a foldable snowplow with an electric alternative. More environmentally friendly and non-hydraulic solutions have increased in demand over the years, even in applications for large and heavy machines. LÄS MER