Sökning: "stroke och åtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden stroke och åtgärder.

 1. 1. EFFEKTER PÅ FALLPREVENTIVA ÅTGÄRDER HOS DEN ÄLDRE BEFOLKNINGEN En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Christofer Pettersson; [2020-06-30]
  Nyckelord :Systematic review; Occupational therapy; Accidental falls;

  Sammanfattning : Bakgrund Till den äldre befolkningen räknas individer över 65 år. Fallrädsla är ofta större än antalet fall och orsakas av flera olika faktorer där ångest är en vanlig orsak. Fallrädsla har flera negativa konsekvenser, bland annat ett mindre socialt umgänge. LÄS MER

 2. 2. ERFARENHETER AV HUR SJÄLVSTÄNDIGHETEN PÅVERKAS AV STROKE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Björn Johansson; Jalal Hussain; [2019]
  Nyckelord :Experience; Independence; Orem; Qualitative; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självständighet är värdefullt för människor. Stroke kan påverka självständigheten på många sätt. Den kan bli nedsatt av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt symptom som fatigue och smärta. Detta kan hindra förmågan till att leva självständigt. LÄS MER

 3. 3. Patienter med diffusa strokesymptom : en journalgranskning av patienter som drabbats av stroke/TIA men av någon anledning ej åkt med ambulansen in till sjukhuset

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Claesson; My Niva; [2017]
  Nyckelord :stroke; diffusa symptom; ambulanssjuksköterskor; bedömningsinstrument; prehospital försening;

  Sammanfattning : Att drabbas av stroke innebär en livsomvälvande händelse både för den drabbade och för dennes anhöriga. Stroke orsakar stort lidande både psykiskt och fysiskt med eventuell invaliditet och död som följd. Sannolikheten att möta denna patientgrupp som ambulanssjuksköterska är hög. LÄS MER

 4. 4. Atherosclerosis - A finite element study of plaque distribution and stability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Paul Lidgard; [2017]
  Nyckelord :Atherosclerosis; Plaque; Stability; Finite element; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a chronic disease of arteries. Cardiovascular diseases, of which atherosclerosis is an underlying mechanism, are the most common causes of death globally. The disease is characterised by lipids having penetrated the intima of the artery wall, accompanied by inflammation, fibrosis and endothelial hyperplasia. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med närstående i rehabiliteringen av personer med stroke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Anna Cséplö; Fanny Lindblom; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; family caregivers; home rehabilitation; Arbetsterapi; närstående; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utforska och beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av samarbete med närstående i rehabiliteringen av personer med stroke. Studien antog en kvalitativ induktiv ansats för att fokusera på deltagarnas beskrivningar. Ändamålsenligt urval skedde utifrån kriterier. Tio deltagare ingick i studien. LÄS MER