Sökning: "stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 1054 uppsatser innehållade ordet stroke.

 1. 1. Närståendes upplevelser av att vara informell vårdare i hemmet till en person som diagnostiserats med stroke

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Samira Bayat; Eli Karmbäck; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av aktiv träning med inspiration från VASA-konceptet för att förebygga eller minska hemiparetisk skuldersmärta efter stroke.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Johanna Sjögren; [2023]
  Nyckelord :Patienters upplevelser – Aktiv träning - Strokerelaterad skuldersmärta  – Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hemiparetisk skuldersmärta (HPS) efter stroke är vanligt med en prevalens mellan 22-47%. I nuläget finns ingen optimal behandling för HPS och de nationella riktlinjerna rekommenderar stödjande hjälpmedel som behandling trots att patienter beskrivit dessa som negativa. Därför föreslås en mer aktiv behandling mot HPS. LÄS MER

 3. 3. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Johansson; [2023]
  Nyckelord :Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Sammanfattning : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. LÄS MER

 4. 4. När ord inte räcker : vårdpersonalens erfarenheter av att kommunicera med patienter som drabbats av kommunikationssvårigheter till följd av stroke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kajsa Blomgren; Marie Nises; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: 2021 drabbades cirka 25 000 personer av stroke i Sverige och av demdrabbas cirka 40 procent av kommunikationssvårigheter. Kommunikationssvårigheteruppstår när skadan sker i hjärnans språkcentrum och kan leda till olika språkstörningarsom afasi, dysartri och oral apraxi. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med personer med afasi : Hur tänker arbetsterapeuten?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Amanda Bassari; [2023]
  Nyckelord :Afasi; stroke; kommunikationssvårigheter; arbetsterapeut; alternativa kommunikationssätt;

  Sammanfattning : I Sverige insjuknar omkring 25 000 personer i stroke årligen. Av de 25 000 beräknas cirka 20 – 40 % få afasi till följd av stroken. De kommunikativa svårigheter som afasi medför kan påverka informationsutbytet mellan person med afasi (PMA) och vårdpersonal. LÄS MER