Sökning: "stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 923 uppsatser innehållade ordet stroke.

 1. 1. Möta det ökade (blod)trycket

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Andersson; Elin Torgersson; [2022-01-04]
  Nyckelord :primär hypertoni; self–care; self-efficacy; self–management; sjuksköterskans interventioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primär hypertoni är ett folkhälsoproblem världen över som uppkommer utan en specifik anledning, och de diffusa symtomen uppmärksammas sällan av individen själv. En god hypertonihantering minskar risken att insjukna i följdsjukdomar såsom stroke och demens. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid rehabilitering efter stroke.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Angelica Grund; Klara Gull; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Stötvågsterapi och dess effekt på spasticitet hos patienter med långvarig stroke: en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Thomas Tollstedt; Tschernij Oscar; [2022]
  Nyckelord :modified ashworth scale; spasticity; extra corporeal shock wave therapy ESWT ; stroke; function;

  Sammanfattning : Background: Spasticity is a common symptom post-stroke which causes vast complications regarding important daily functions among patients. This manifests as a resistance in the muscle during a velocity-dependent passive motion and is commonly evaluated by using the Modified Ashworth Scale (MAS). LÄS MER

 4. 4. Hemmiljöns betydelse under tidig återhämtning efter lindrig till måttlig stroke - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emilia Cleasby; Jesper Cruce; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsidentitet; Tidig hemrehabilitering; Hemmiljö; Identitet; Stroke; Självbestämmande; Återhämtning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ett stort antal personer i stroke. Stroke är den vanligaste sjukdomsorsaken till bestående funktionsnedsättning och medför flest antal vårddagar på sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för att möjliggöra aktiviteter i det dagliga livet för personer som har neglekt : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Hannah Linell; Frida Fahlén; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; ADL; Interventioner; Neglekt; Rehabilitering.;

  Sammanfattning : Ett symtom som kan uppkomma i samband med stroke är neglekt. Neglekt innebär svårigheter att uppmärksamma ena sidan av kroppen samt stimuli som uppkommer vid den påverkade kroppshalvan. Att drabbas av neglekt kan innebära en lång rehabiliteringsperiod och begränsar utförandet av aktiviteter i det dagliga livet. LÄS MER