Sökning: "stroke"

Visar resultat 1 - 5 av 764 uppsatser innehållade ordet stroke.

 1. 1. Evidensbaserad logopedisk intervention av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga vid afasi : En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rakel Söderberg; Sofie Asp; Lisette Arvidzon; [2020]
  Nyckelord :aphasia; stroke; discourse; aphasia intervention; SLP; grammatical impairment; afasi; stroke; diskurs; grammatiska svårigheter; behandlingsmetod; riktlinjer;

  Sammanfattning : Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and lasting effects often have a negative impact on the persons participation and communication. LÄS MER

 2. 2. Livet efter stroke : En litteraturöversikt om depression till följd av stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sofia Runeson; Lise Ulldahl; [2020]
  Nyckelord :Stroke; depression; nursing; experience; person-centered care; Stroke; depression; omvårdnad; upplevelse; personcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är något som sker akut och ofta får förödande konsekvenser. Den drabbade förlorar inte sällan sin självständighet och känner sig som en börda för sina närstående. En fjärdedel av alla som drabbas av stroke blir också drabbade av depression. LÄS MER

 3. 3. Livet efter stroke : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Sörin; Annie Thelander; [2020]
  Nyckelord :Self care; Nurse; Stroke; Experience; Everyday life; Egenvård; Sjusköterska; Stroke; Upplevelse; Vardagslivet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är en sammanfattande benämning på två akuta sjukdomstillstånd: hjärnblödning och hjärninfarkt. Sjukdomen är en folksjukdom och risken att drabbas ökar bland annat med dåliga levnadsvanor och ålder. Vid behandling av stroke är tid en avgörande faktor för att minska konsekvenserna. LÄS MER

 4. 4. Rehabiliteringsalternativ vid yrsel orsakad av stroke : - En systematisk litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Johan Kerttu; Anna Isaksson; [2020]
  Nyckelord :Posterior cirkulation; Stroke; Vestibulär rehabilitering; Vertigo.;

  Sammanfattning : Inledning: Yrsel är ett av de symtom som uppstår vid stroke i cerebellum och hjärnstammen på grund av cirkulatorisk insufficiens i den posteriora cirkulationen. Vestibulär rehabilitering (VR) är den rehabiliteringsform som idag används på patienter med yrsel, oberoende av orsak till yrseln. LÄS MER

 5. 5. Evidence based training in cross-country skiing: Predicting the force generated by the skier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Elijah Ferreira; [2019-12-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Evidence based training has been around for for while, where data is collected andpre-defined measures are used to evaluate the training session. Skisens AB are presentingnew methods to evaluate a session which can be compared between sessionsin a fair way, without having outside factors influencing the results by, measuringthe force generated by the skier. LÄS MER