Sökning: "strongylider"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet strongylider.

 1. 1. Urea för kontroll av hästens små blodmaskar : effekter på kläckning och larvutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Karin Klensmeden; [2020]
  Nyckelord :blodmask; häst; parasiter; urea; strongylider; ägg; kläckning;

  Sammanfattning : Små blodmaskar, cyathostominer, är en grupp av endoparasiter som förekommer hos så gott som alla hästar. Vanligtvis orsakar detta inte några symptom, men i vissa fall kan det leda till kolik, avmagring, och diarréer, ibland med dödlig utgång. Blodmaskar har en direkt livscykel, där äggen kommer ut på betet i träcken. LÄS MER

 2. 2. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :My Persson; [2019]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; strongylider; stor blodmask; EPG; ålder; hästantal; bekämpningsåtgärder; avmaskningsrutiner;

  Sammanfattning : Strongylus vulgaris, or large strongyles, is the most dangerous of the equine endoparasites. Its larvae can cause lethal intestinal infarctions when they move through the horse’s blood vessels. LÄS MER

 3. 3. Resistens hos hästens små blodmaskar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emilia Horn; [2018]
  Nyckelord :små blodmaskar; strongylider; Cyathostominae spp; häst; resistens; behandling; kontrollmetoder;

  Sammanfattning : Hästens små blodmaskar är hästens vanligaste endoparasiter. Sjukdom är vanligen asymtomatisk, men vid hög parasitbörda kan diarré, plötslig viktminskning, trötthet och svaghet ses. Hästarna kan också drabbas av larval cyathostominos som orsakas av ett massutträde av larver ur tarmslemhinnan och som i värsta fall kan leda till döden. LÄS MER

 4. 4. Prevalens av Strongylus vulgaris

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Elin Werell; [2017]
  Nyckelord :blodmask; strongylider; stor blodmask; Strongylus vulgaris; prevalens; ägg per gram träck; avmaskningsrutiner; selektiv avmaskning; blood worm; strongyle; large strongyle; Stongylus vulgaris; prevalence; egg per gram feces; deworming routines; selective deworming;

  Sammanfattning : Blodmask eller strongylider är den vanligaste förekommande parasiterna som lever i hästens mag-tarmsystem. Det finns över 40 olika strongylidarter och dessa delas upp i liten blodmask (Cyatohostominae) samt stor blodmask (Strongylus spp). LÄS MER

 5. 5. Resistensläget hos hästens lilla blodmask och attityder till avmaskning hos hästägare

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mathilda Strandberg; [2016]
  Nyckelord :blodmask; strongylider; små blodmaskar; cyathostominer; avmaskning; resistens; fecal egg count reduction test; egg reapperance period; ivermektin; moxidektin; bloodworm; small strongyles; cyathostomin; deworming; resistance; ivermectin; moxidectin;

  Sammanfattning : En kraftig överanvändning av avmaskningsmedel under 70-90- talet har gjort att hästens parasiter har utvecklat resistens mot avmaskningsmedel. Resistens mot avmaskningsmedel är ett växande problem i Sverige och stora delar av världen. LÄS MER