Sökning: "structor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet structor.

 1. 1. Jämförelse av stabiliseringssystem : En undersökning av två olika horisontalstabiliseringssystem. Hur skiljer de sig åt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Arvid Lundström; [2019]
  Nyckelord :Konstruktion; Limträ; Horisontalstabilisering;

  Sammanfattning : Byggnadskonstruktioner utsätts inte bara för vertikala laster, utan även horisontella. Dessa härstammar framförallt från naturens vind, men även stötbelastningar eller excentriciteter av olika slag. För att säkerställa en byggnads stabilitet måste dessa hanteras, och då kan olika horisontalstabiliseringsmetoder tillämpas. LÄS MER

 2. 2. OLYCKSLASTER I ETT PREFABRICERAT FLERBOSTADSHUS

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Erik Bertilsson; Egzon Latifi; [2019]
  Nyckelord :EKS 11; SS-EN 1991-1-7; Eurocode; collision; gas explosion; known and unknown accidental actions; key element; disproportionate collapse.; EKS 11; SS-EN 1991-1-7; eurokod; påkörningslast; gasexplosion; känd- och okända olyckslaster; väsentlig bärverksdel; fortskridande ras.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. LÄS MER

 3. 3. Användandet av Level of Development vid projektering : En kvalitativ studie avseende effektivisering av projekteringsprocessen för konstruktörer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Simon Andersson; Olof Sundén; [2019]
  Nyckelord :Level of Development; BIM; constructor; efficiency improvement; project planning; 2D; 3D; design documentation; requirement setting; and experience feedback; IFC; Level of Development; BIM; konstruktör; effektivisering; projektering; 2D; 3D; projekteringsunderlag; kravställning och erfarenhetsåterföring; IFC;

  Sammanfattning : Syfte: Att använda byggnadsinformationsmodeller inom byggbranschen har blivit ett allt större tillvägagångssätt för att effektivt projektera inom bland annat konstruktion, arkitektur och installation. Detta tillvägagångssätt har genererat att aktörer inom samma projekt behöver kommunicera mellan varandra angående innehållet av samtligas egna byggnadsinformationsmodeller. LÄS MER

 4. 4. Henriksdalskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Nejwan Alsayigh; [2018]
  Nyckelord :Architecture school Henriksdal Henriksdalschool Schoolbuildings buildings learning; Arkitektur Skola Henriksdal Henriksdalskolan Lärandemiljö byggnad skolbyggnad origami träbyggnader;

  Sammanfattning : Skolan är för 400 barn i årskursen F-6 och beläget i området Henriksdal i närhet till Franzén parken, vattnet, reningsverket och bostadsområden. Skolans arkitektoniska gestaltning är tänkt att återspegla barnens lekfulla natur på ett spännande och nyfiket vis. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av förbättringsprocess och kommunikation i Structor Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jonas Eriksson; [2017]
  Nyckelord :action research; communication; improvement; PDSA; quality; aktionsforskning; förbättring; kommunikation; kvalitet; kvalitetsteknik; PDSA; utveckling.;

  Sammanfattning : En organisations kvalitetsarbete kräver ständiga förbättringar i en cyklisk process för att uppfylla och överträffa kundens förväntningar. Genom forskningsstrategin aktionsforskning och applikation av hörnstensmodellens principer har Structor Uppsala genomgått en forskningsprocess byggd på delaktighet i syfte att utveckla organisationens förbättringsarbete och interna kommunikation kring förbättringsprocessen. LÄS MER