Sökning: "structural determinants"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden structural determinants.

 1. 1. How does the degree of rurality affect different determinants of economic growth?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Philipp Goltzsche; [2022]
  Nyckelord :rural development; determinants of economic growth; country fixed effects; Spatial Autoregressive SAR model; European regions; Business and Economics;

  Sammanfattning : The heterogeneity in regional growth rates within the European Union has been subject to a vast array of studies and research. However, there exists surprisingly little literature focusing on the impact of regional structural development on the economic growth processes. LÄS MER

 2. 2. Hypoxic Target Volume Determination in PET/CT Imaging : The Impact of Deformable Image Registration

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Viktor Rosenberg; [2022]
  Nyckelord :Positron emission tomography; image registration; hypoxic tumour volume; dose escalation; tumour control probability;

  Sammanfattning : Using a tailored dose distribution for personalized radiotherapy with the help of positron emission tomography (PET) might give an edge for successful tumour elimination. One of the main determinants for tumour radioresistance in several solid tumours has been investigated as hypoxia, including head and neck cancer (HNC). LÄS MER

 3. 3. Flight to Quality:Påverkar räntaninvesterares reallokeringav kapital? : En kvantitativ studie om förflyttningen av kapital från aktier till obligationer i Sverige under de senaste 30 åren och räntans påverkan.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Elias Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Flight to Quality; FTQ; Correlation; Financial Crises; Efficient Market Hypothesis; EMH; Behavioral Finance; Flight to Safety; FTS; Asset allocation; Modern Portfolio Theory; Determinants; Flight to Quality; FTQ; Korrelation; Finansiella kriser; Effektiva marknadshypotesen; Beteendefinans; Flight to Safety; FTS; Tillgångsallokering; Modern portföljteori; Determinanter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kapital på börsen förflyttas fram och tillbaka mellan olika tillgångar, vilket ären naturlig del av diversifieringen i portföljer. När osäkerheten ökar i marknaden väljerinvesterare normalt att förflytta kapital från aktier till säkrare tillgångar som exempelvisobligationer, vilket beskrivs som Flight to Quality (FTQ). LÄS MER

 4. 4. Return to what? : A quantitative analysis of how structural factors in countries of origin impact the probability of complying with a return decision among rejected asylum seekers in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Johanna Hemberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Return migration has risen on the political agenda within the EU and in Sweden, and large efforts have been made to increase ‘voluntary returns’ (i.e., compliance with return decisions) among rejected asylum seekers. However, research on the determinants of compliance with a return decision is lagging behind. LÄS MER

 5. 5. Determinants of Inflation - Evidence from Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Sundén; Emanuel Skeppås; [2022]
  Nyckelord :Bayesian Vector Autoregression; Structural Vector Autoregression; New Keynesian Phillips Curve; Inflation; Sign and Zero Restrictions; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis examines what have been the main drivers of inflation in Sweden in recent years. This is done through the New Keynesian Phillips Curve with marginal cost which serves as the theoretical background to explain inflationary behavior. LÄS MER