Sökning: "structural timber"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden structural timber.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 3. 3. The right to one's home

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Kinga Zemla; [2020]
  Nyckelord :affordable housing; affordability; CLT; cross laminated timber; prefabrication; panel system; Warsaw; gentrification;

  Sammanfattning : “The right to one’s home” is a project that raises the issue of affordable housing, challenging this broad concept both in universal terms and later applied to specific condition of a site located in Warsaw, Poland. Beside the obviously economic dimension, affordability stretches out to urban politics by proposing new power relations and redefining neoliberal cities of today. LÄS MER

 4. 4. Five Scots Pine Orthologues to QTLs Associated with Resistance Against H. parviporum in Norway Spruce

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Författare :Emil Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Heterobasidion annosum; H. annosum s.s; plant breeding; forest pathology; Scots pine; SNPs; Pinus sylvestris; QTL resistance;

  Sammanfattning : Heterobasidion annosum s.l. (sensu lato, in the broad sense) is a fungal complex consisting of five partly intersterile species and is regarded as the most devastating forestry pest in the northern hemisphere. LÄS MER

 5. 5. Recycling of concrete waste with wood waste through heating compaction

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad

  Författare :Li Liang; [2020]
  Nyckelord :Recycling; Concrete waste; Wooden waste; Heating powder compaction;

  Sammanfattning : Concrete, as primary building material, is widely used in most construction project. For this reason, large amounts of concrete waste were generated from construction and demolition. One way to reuse concrete waste is to use it as backfill material for landfilling and road bases. LÄS MER