Sökning: "structural"

Visar resultat 1 - 5 av 5448 uppsatser innehållade ordet structural.

 1. 1. Chefer som agerar – olika? En kvantitativ studie om könsskillnader i chefers åtgärder för att undvika sjukskrivning av medarbetare med vanlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Hanna Dahlbäck Linnér; [2023-09-22]
  Nyckelord :Vanlig psykisk sjukdom; CMD; Chefer; Könsskillnader; Könssegregation; Förebyggande åtgärder; Privat sektor; Regressionsanalys. Common mental disorders; CMD; Managers; Gender differences; Gender segregation; Preventive measures; Private sector; Regression analysis;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaro till följd av vanliga psykiska sjukdomar (CMD) såsom utmattningssyndrom, ångest och depression fortsätter att öka. Chefer är enligt lag skyldiga att agera för att undvika sjukskrivning, men behöver ges förutsättningar att omsätta lagarna i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Introduktionsperioden för lärare. En jämförelse av strategier, processer och resultat i Sverige och Tyskland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vera Kockler; [2023-08-29]
  Nyckelord :induction period; novice teacher training; comparison; Sweden; Germany; framework; processes; outcomes; sociocultural theory;

  Sammanfattning : This study compares the novice teacher induction period schemes of Sweden and the federal state of Hesse in Germany and subsequently discusses the results from a sociocultural perspective. In line with this purpose, the study investigates how the two schemes are compared to each other with respect to (1) the frameworks that guide the induction, (2) the processes involved, and (3) the outcomes reported. LÄS MER

 3. 3. Microstructures and Compressive Strength of Lake Ice in Sweden A structural Documentation and Compressive Strength Analysis of Lake Ice Cores from Uppsala, using the SonReb Method

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Ladefoged; [2023-08-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lake ice have been utilized by humans through centuries, as transportation routes and recreational activities to name a few (Sharma et al., 2019). Despite our frequent usage of lake ice there is a lack of extensive knowledge of it. LÄS MER

 4. 4. Kvinnans tur att rasera mannens yrkesmonopol på entreprenörskap: En kvalitativ studie om hur jämställt entreprenörskap påverkas av investerares riskkapitalallokering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Barkemo; Molly Bohlin Hedström; [2023-08-18]
  Nyckelord :women; entrepreneurship; investment; gender equality; impact;

  Sammanfattning : Companies founded by females have low reliability of investors even though there is research showing that there are no significant differences in results between female and male founded companies. In Sweden 2021, 0.5 percent of investment capital went to female funders. LÄS MER

 5. 5. Standard Arabic and Scottish Gaelic: Shared typological features

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Barbara Bakker; [2023-08-16]
  Nyckelord :Standard Arabic; Scottish Gaelic; Semitic; Celtic; substrate hypothesis; contact theory; structural similarity; typological feature; typological universals;

  Sammanfattning : Although Celtic languages and Semitic languages belong to separate language families, they share numerous typological similarities that are common to Semitic languages but not shared by Standard Indo-European languages. The occurrence and the reasons for these similarities have been the focus of a whole research field, concerned with linguistic, historical, and anthropological hypotheses about possible reasons for said similarities, as well as with linguistic analyses and comparisons of specific Celtic and Semitic languages, such as Hebrew, Welsh and Breton. LÄS MER