Sökning: "structures of thought"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden structures of thought.

 1. 1. Kors och tvärs : en vision för urban grönska i förtätningen längs Kontinentalbanan i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Bauer; My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; grönstruktur; urban grönska; förtätning; överdäckning; Kontinentalbanan; Malmö; Sofielunds industriområde; snabbcykelstråk;

  Sammanfattning : Tänk om en av Malmös stora barriärer, den järnväg som kallas Kontinentalbanan, skulle överdäckas och därigenom skapa möjlighet till ett grönstråk som förenar omgivande stadsdelar? Denna visionära tanke är startskottet på vårt examensarbete och det är därifrån vi har tagit avstamp i arbetet. Syftet med examensarbetet är att med landskapsarkitektur, och fokus på grönstrukturen, undersöka och visa på hur Malmö skulle kunna utvecklas om järnvägen som barriär försvinner. LÄS MER

 2. 2. Villain or scapegoat: New perspectives towards understanding the current management of the human-elephant conflict in Sri Lanka

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Annemarie Russ; [2019]
  Nyckelord :human-elephant conflict; social-ecological systems; species co-existence; wildlife conservation; sustainability science; Sri Lanka; Social Sciences;

  Sammanfattning : The conflict between humans and elephants (HEC) in Sri Lanka is severe. Due to habitat fragmentation and resource reduction elephants increasingly roam in areas with human settlements. These human-elephant interactions often lead to losses on both sides, which should be prevented. LÄS MER

 3. 3. Att röra sig i staden : en studie om rörelsemönster i staden utifrån fotgängarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hedda Ericsson; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; fotgängares rörelse; stadsmiljö; navigering i staden; space syntax; utformning;

  Sammanfattning : How the city is designed affects our decisions. The city's structures affect our movement and how we choose our path. How do we make these decisions? This essay examines our movement in the city and on what we bias our decisions on. LÄS MER

 4. 4. Affärsman och tv-kändis blev president : En kvalitativ studie av Donald Trumps användande av retorik under valkampanjen 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Donald Trump; rhetoric; politics; speech; power strategiesm USA; qualitative method; Donald Trump; retorik; politik; maktstrategier; USA; tal; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Donald Trump, välkänd affärsman, programledare och numera USA:s 45:e president. Hur lyckades egentligen en man som inte varit i en politisk position tidigare övertyga ett helt land att han har vad som krävs för att styra det? Studien skall ta reda på vilka retoriska begrepp Trump använt sig av under sin valperiod och vilken effekt de har gett. LÄS MER

 5. 5. Study of the effects of applying higher symmetries to printed filters

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jose Luis Medran del Rio; [2018]
  Nyckelord :Glide symmetry; printed filter; microstrip; higher symmetries; Glidsymmetri; tryckta filter; mikrostrip; högre symmetrier;

  Sammanfattning : In recent years, a new field of study has arisen around theapplication of the so-called higher symmetries to structures that werealready thought to be completely studied and with no room forimprovement in terms of benefits.There are two types of higher symmetries, named glide and twistsymmetries. LÄS MER