Sökning: "struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 5936 uppsatser innehållade ordet struktur.

 1. 1. PERSONERS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLA AKTIVITETERS PÅVERKAN VID LÅNGVARIG SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amanda Jivsäter; Helena Lunde Wetterström; [2023-05-23]
  Nyckelord :Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi; Kronisk smärta; delaktighet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter fokuserar i sitt arbete på aktivitet och görande och en aktivitet kan ha olika mening och betydelse beroende på person och sammanhang. En tidigare meningsfull aktivitet kan plötsligt ge upphov till känslor av tomhet och förlorar sin mening i ett annat livsskede. LÄS MER

 2. 2. Varför räkna i matematiken?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Arohlén; [2023-04-18]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; matematikundervisning; self-determination theory;

  Sammanfattning : Elevers motivation i matematik är en viktig förutsättning för att kunna bedriva matematikundervisning. Mest gynnsamt är så kallad inre motivation, att en handling utförs endast för individen skull, och i fallet med matematik för nöjet och tillfredställelsen av själva ämnet. LÄS MER

 3. 3. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 4. 4. Interactive Visualization of Network Models in JavaScript/TypeScript for Web-based Applications

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Morrow Erik; [2023]
  Nyckelord :Networks; Information visualization; Information Theory; Interactive visualization; Nätverk; Informationsvisualisering; Informationsteori; Interaktiv visualisering;

  Sammanfattning : Networks of nodes and links are powerful tools to model complex systems, however, when the number of nodes and links grows to the thousands then even the network becomes too complex to comprehend unless we can simplify and highlight the networks underlying structure. The map equation is a method developed by the researchers at IntegratedScience Lab that uses an information theoretic approach to reveal community structure using the flow of information on the network modeled with random walks. LÄS MER

 5. 5. ”Det är farligt att leva” : En studie om fritidshemslärares förhållningssätt till sina elever i relation till gränssättning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Alvin Bengs; Elias Englund; [2023]
  Nyckelord :gränssättning; barnsyn; barndomssociologi; kompetent aktör; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Gränssättning i fritidshemmet handlar om att skapa regler som ger barn trygghet och fördelaktiga förutsättningar för utveckling. Syftet med denna studie är att undersöka fritidshemslärares förhållningssätt till sina elever och hur detta påverkar deras syn på gränssättning i relation till aktiviteter i fritidshemmets utomhusmiljö. LÄS MER