Sökning: "strukturalistiska"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet strukturalistiska.

 1. 1. Agens genom aktör eller struktur? : En komparativ diskursanalys av Lpo 94, Lgr 11 och Waldorfskolans kompletterande styrdokument i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jennifer Ekstrand; William Panic; [2022]
  Nyckelord :agens; aktör; diskursanalys; Giddens; struktur; struktureringsteorin;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka statliga styrdokument (Lpo 94 och Lgr 11) i relation till Waldorfskolans kompletterande styrdokument. Styrdokumenten undersöks genom en diskursanalys utifrån begreppen aktör och struktur, med hjälp av det analytiska begreppet agens. LÄS MER

 2. 2. Datorspelet vs skönlitteraturen : Narrativanalyser av romanen Skattkammarön och datorspelet The Secret of Monkey Island: Special Edition.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Nykvist; [2015]
  Nyckelord :narrativ; datorspel; roman; Vladimir Propp;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett datorspels potentiella narrativitet och har som mål att undersöka skillnader och likheter i narrativiteten mellan datorspelet och en klassisk roman. Detta har analyserats utifrån Vladimir Propps strukturalistiska analysmodell som innehåller 31 funktioner. LÄS MER

 3. 3. ”okej kan jag bli 18 eller för det finns ju ingenting att göra om man är under” En studie om ungdomars och ungdomskonsulenters syn på ungdomars behov av information, och hur en ungdomsportal skulle kunna möta dessa behov.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Agnes Gerinder; [2012-02-12]
  Nyckelord :Ungdomar; ungdomsportal; information; delaktighet;

  Sammanfattning : Internet är en given del i ungdomars vardag, det finns en utmaning i det flöde av information som finns i samhället idag. Internets möjligheter ställer flera krav på ungdomars teoretiska, sociala, praktiska och kreativa kompetenser. LÄS MER

 4. 4. Kärlek eller bara en fling? : En retorisk komparativ analys av Match och Victoria Milans TV-reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Susanne Holst; [2011]
  Nyckelord :triad of ethos; pathos; logos; visual rhetoric; television commercials; binary opposition; dating; internet; Barthes; Lévi-Strauss; ethos; pathos; logos- triaden; visuell retorik; TV-reklamfilm; hermeneutik; binärt motsatsförhållande; dejting; internet; Barthes; Lévi-Strauss;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar belysa de två företagen Match och Victoria Milans TV-reklamfilmer. Det primära syftet är att undersöka vilka retoriska grepp Match och Victoria Milan använder sig av i reklamfilmerna för att värva nya betalande medlemmar till webbplatserna. Genom retorisk analys granskas respektive reklamfilm. LÄS MER

 5. 5. Förhållanden mellan rollfigurerna i Hebrik Ibsens Vildanden : en analys utifrån strukturalistiska teorier

  Magister-uppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jeanette Bjarås; [2011]
  Nyckelord :Ibsen; Vildanden; strukturalism; Souriau; funktionsmodell; dramatik; 1800-tal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER