Sökning: "strukturcykel"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet strukturcykel.

 1. 1. Produktionens spridning i rationaliseringens tid : En studie om lägenhetsbyggandets regionala utveckling i en byggcykel mellan 1960–1975

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Daniel Meleaku; [2019]
  Nyckelord :Schön; region; strukturcykel; län; byggkostnader;

  Sammanfattning : Lennart Schön var en ekonom-historiker som ville typologisera de återkommande ekonomiska kriserna i en cyklisk utveckling. Denna uppsats undersöker den länsvisa spridningen av bostadsbyggandet i Sverige mellan 1960–1975 och förhållandet mellan produktionskostnader mellan 1968–1975. LÄS MER

 2. 2. Tiderna förändras : En statistisk studie om den svenska arbetstidsutvecklingen 1960-2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Robin Landau; [2017]
  Nyckelord :Arbetstid; regressionsanalys; strukturcykler; maktresursteorin;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras den svenska arbetstidens utveckling mellan 1960 och 2014, en tidsperiodsom enligt Schön ungefär motsvarar en strukturcykel. Med hjälp av regressionsanalysundersöks förhållandet mellan den svenska årsarbetstiden och variablerna BNP,arbetsproduktivitet, arbetslöshet och löneandel, för att se vilka faktorer som i högst gradsamverkar med förändrad arbetstid. LÄS MER