Sökning: "strukturell VAR"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden strukturell VAR.

 1. 1. Politisk tillit och vaccinering i EU - Flermetodsansats med fokus på Lettland och Litauen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alma Michold; [2022]
  Nyckelord :Coronapandemin; Covid-19; EU; tillit; politisk tillit; vaccinering; Lettland; Litauen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 11e mars 2020 deklarerades att Covid-19 var en pandemi. Behovet av att snabbt ta fram ett effektivt och säkert vaccin blev en gemensam global angelägenhet. Trots EU-ländernas gemensamma strategi har vaccineringsfrekvensen sett olika ut i olika medlemsländer. LÄS MER

 2. 2. Enkla texter, enkel värld? : Munskyddsfrågans nyanser i 8 Sidor och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Henrik Ekdahl; [2022]
  Nyckelord :Corona; munskydd; 8 Sidor; Dagens Nyheter; LL; lättläst;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på hypotesen att det finns en risk för att läsning av lättläst nyhetsrapportering kan leda till en förenklad bild av verkligheten. Syftet är att ta reda på vad som händer i nyhetsrapportering med nyanser i en komplex fråga vid en lättläst-anpassning. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet i virkestransporter på järnväg : möjligheter och kostnader : effekter av säsongsmönser och avvikelser från planerade tågflöden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Ida Persson; [2022]
  Nyckelord :virkesförsörjning; tåg; störningar; risk; multimodala transporter;

  Sammanfattning : Behov av flexibilitet i virkesförsörjningen uppstår eftersom det är en dynamisk verksamhet. Störningar i tillverkningsprocessen kan ge förändring i efterfrågan, störningar i transporter kan ge förändrade behov från olika transportslag och störningar i anskaffning av virke ger nya flöden. LÄS MER

 4. 4. Att känna sig tillräcklig som socialarbetare : En undersökning om etisk stress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Wallman; Linnéa Larsson; [2022]
  Nyckelord :etisk stress; arbetsrelaterad stress; stress; domäner;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom individuella intervjuer med tre myndighetsutövare och tre utförare från en medelstor kommun i Sverige, undersöka orsaker till etisk stress samt ta reda på hur det kan hanteras och vilka befintliga strategier som finns. Studien är kvalitativ och en tematisk analys har använts för att analysera materialet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning på en akutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Karlsson; Tilde Nygård; [2022]
  Nyckelord :Emergency department; experience; nurse; pain assessment; Akutmottagning; erfarenheter; sjuksköterska; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett av de mest förekommande symtomen hos patienter som söker vård på en akutmottagning. Smärta är en subjektiv upplevelse, därför är smärtbedömningen en komplex omvårdnadshandling som ställer stora krav på sjuksköterskors kompetens. LÄS MER