Sökning: "strukturell makt"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden strukturell makt.

 1. 1. The need of separatist spaces : a queer feminist exploration of saunas and lesbian spaces

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Kim Schmidt; [2019]
  Nyckelord :sauna; queer; feminist; separatism; lesbian spaces; minority; exclusion; inclusion; architecture; public space; bastu; arkitektur; queer; feminitisk; separatism; lesbisk; lesbiska rum; lesbisk frukost; lesbisk makt; minioritet; exkludering; inkludering; offentliga rum;

  Sammanfattning : This thesis explores separatist spaces, with focus on lesbian spaces, with the aim of enabling discussion about the need and configuration of that type of spaces. The focus is on exclusion as a method for achieving an equal society in the long term. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskans Empowerment inom Hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Suzan Birol; Karin Hagman; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Empowerment; Team; Quality of care; Structural empowerment; Sjuksköterska; Empowerment; Team; Vårdkvalité; strukturell empowerment;

  Sammanfattning : Empowerment betyder makt och att ha förmågan att ha kontroll över sitt eget liv. Empowerment används inom många olika verksamheter såsom vården, utbildning och ekonomi. Begreppet kan användas av alla som på något sätt arbetar med att hjälpa människor både inom den privata och offentliga sektorn. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors förutsättningar att handleda sjuksköterskestudenter vid verksamhetsförlagd utbildning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kristina Vad-Schutt; [2019]
  Nyckelord :Förutsättningar; handledare; handledning; sjuksköterskeutbildning; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sjuksköterskor som handleder sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning har olika förutsättningar att ge god handledning utifrån tillgång till information, stöd och resurser. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva de förutsättningar sjuksköterskor upplevde sig ha vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. LÄS MER

 4. 4. Änkeståndets påverkan : Hur kvinnors levnadssituationer i Vrindavan och Tiruchirappalli påverkas av deras änkestånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Widowhood; Human rights; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Oppression; Discrimination; Social groups; Identity; India; Kvinnor i änkestånd; Mänskliga rättigheter; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Förtryck; Diskriminering; Sociala grupper; Identitet; Indien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd i städerna Vrindavan och Tiruchirappalli, Indien. Till Vrindavan vallfärdar kvinnor i änkestånd från hela landet och staden beskrivs som en ”änkornas stad”. LÄS MER

 5. 5. Medias framställning av sexuella övergrepp. En kvalitativ dokumentanalys av svenska dags- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Westman; Johanna Jernberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; media; genus; makt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vad och hur svenska nyhetstidningarframställer gällande sexuella övergrepp från tidsperioden 2015-2017. Vidare är syftet attbelysa och analysera hur media gestaltar sexuella övergrepp i den samhälleliga debatten.Detta gjorde vi genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER