Sökning: "strukturell"

Visar resultat 1 - 5 av 644 uppsatser innehållade ordet strukturell.

 1. 1. Att mäta eller inte mäta - det är frågan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Denisson; Gustav Widman; [2023-06-27]
  Nyckelord :Prestationsmätning; Arbetsplatsflexibilitet; Organisatoriska förutsättningar; samhällets normer; medarbetardelaktighet;

  Sammanfattning : Studien har undersökt sambandet mellan prestationsmått och flexibilitet. Genom strukturell ekvationsmodellering har vi undersökt vilka faktorer som influerar medarbetarens flexibilitet samt hur detta påverkas av prestationsmätningar och medbestämmande. LÄS MER

 2. 2. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriskt lärande inom kommunala turism- och besöksnäringsförvaltningar : en kvalitativ undersökning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hampus Stedt; [2023]
  Nyckelord :Project management; Organisational learning; Tourism; Learning from projects.; Projektledning; Organisatoriskt lärande; Turism; Lärande av projekt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka organisatoriskt lärande i samband med turismutvecklingsprojekt. För att besvara syftet har en frågeställning upprättats med frågorna 1. Hur definierar projektledare inom kommunala turism- och besöksnäringsförvaltningar organisatoriskt lärande? Och 2. LÄS MER

 4. 4. Can an alternative cosmovision challenge the market hegemony? : an analysis of article 6.8 in the Paris agreement

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2023]
  Nyckelord :climate negotiations; Paris agreement; Buen Vivir; ; Vivir Bien; article 6.8; climate justice; Bolivia; non-market approaches;

  Sammanfattning : A rising global temperature and increased emissions, in combination with the slow progress of the yearly climate negotiations shows that there is something hindering the radical improvement needed to protect both the planet and humanity. The outset for this thesis is to study the UN climate negotiations and the alternative discourse that can question the hegemony. LÄS MER

 5. 5. Genus- och familjeroller : En kvalitativ studie om invandringens påverkan på familjeroller ur kvinnors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ranim Rajeh; [2023]
  Nyckelord :Gender order; immigration; gender roles; norms; family structure; Genusordning; invandring; genusroller; normer; familjestruktur;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat under de senaste 10 åren. År 2017 anlände cirka 158 000 personer med syrisk bakgrund till Sverige (Sköld 2017). När en individ flyttar till ett nytt samhälle, kan de möta en annan genusordning. LÄS MER