Sökning: "strukturera intranät"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden strukturera intranät.

 1. 1. Ökad intranätsanvändning : Anställda i fokus

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Patrik Forberg Appelberg; Robin Blank; [2012]
  Nyckelord :Intranät;

  Sammanfattning : Kommunikation är centralt i en organisation och under de senaste åren har valmöjligheterna i hur man kommunicerar radikalt ökat. Teknikutvecklingen har medfört att organisationer i större utsträckning använder sig av digitala kommunikationskanaler. LÄS MER

 2. 2. Kunskapshantering med interna Wiki

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik; Lunds universitet/Ekonomihögskolan

  Författare :Ola Andersson; Oskar Rollof; [2010]
  Nyckelord :kunskapshantering; kunskapsöverföring; intranät; webb 2.0; Wiki; Kunskap; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Undersökningen fokuserar på hur kunskap skapas och överförs mellan individer och grupper i organisationer. Organisationer söker efter strategier för att hantera kunskap eftersom det leder till bättre och snabbare beslut, samt en effektivare organisation. Området är kunskapshantering. LÄS MER

 3. 3. Att skapa kunskap i informationshavet : Om hur text kan struktureras för att skapa lärande i intranät

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Karin Andréasson Tegeman; [2010]
  Nyckelord :Instructional Design; Ledningssystem; Läslighet; Textstruktur;

  Sammanfattning : Creating instructions is not just about words, but also about text structure. A company creates many instructions to document their management systems, which often are presented through an intranet. This study examines how the text can be presented to make content understandable and give employees the knowledge to take action. LÄS MER

 4. 4. ÖKAD ANVÄNDARMEDVERKAN PÅ INTRANÄTET - Introduktion av Wiki på ett IT-konsultföretag

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Sandra Kullberg; Mattias Nilsson; Ingemar Berggren; [2004]
  Nyckelord :intranät; wiki; kollaboration; informationshantering; Informatics;

  Sammanfattning : Dagens intranät utnyttjas sällan till sin fulla potential eftersom de i stor utsträckning utesluter användaren som aktör. Detta gör att intranätet blir en delvis outnyttjad resurs i organisationen. LÄS MER