Sökning: "strukturerad enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden strukturerad enkät.

 1. 1. Problemlösning som mål och medel. En studie om lärares arbetssätt med matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Hansson; Dominik Antoniewicz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att undersöka matematiklärarens arbetssätt när de arbetar med problemlösning för att inspirera lärarstudenter såväl verksamma lärare. Det teoretiska ramverket för studien ansluter till socialkonstruktivismen som Sellbjer (2002) anser är en samling av sociala faktorer som stödjer individen att konstruera kunskap. LÄS MER

 2. 2. ”Mode är pleasure och nyheter fakta” : En metodtriangulerad studie av relationen mellan publikens förtroende och journalistiska genrer i förhållande till användandet av advertorials

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Josefin Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Förtroende; journalistik; native; advertorials; genreteori; Nyhetsjournalistik; Modejournalistik;

  Sammanfattning : Livsstilsjournalistik, och mer specifikt modejournalistik, har länge varit en vit fläck på den vetenskapliga kartan. Detta relativt outforskade område, som utgör en stor del av den svenska mediamarknaden, har inom vetenskapstraditionen fått ge vika för ett nyhetsjournalistiskt fokus. LÄS MER

 3. 3. Den upplevda effekten av tyngdtäcke hos vuxna med sömnbesvär

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Margaretha Hilltorn Bogren; Hanna Frost; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva insomningstid, sömntimmar, sömnkvalitet och upplevelsen dagtid innan, efter fyra veckor samt fem månader med tyngdtäcke hos vuxna med sömnbesvär. Författarna valde en kvantitativ ansats för att analysera data vilket innebar sammanställning av rådata insamlat av arbetsterapeuter på en arbetsterapienhet i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Läsläxan : En enkätundersökning om lärares undervisning och tankar kring läsläxan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronja Berg; Rebecca Rönnkvist; [2017]
  Nyckelord :läsförmåga; läsläxa; läsläxan; undervisning; delaktighet; enkät; läxa; läxor;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare uppger att de undervisar för att öka elevers läsförmåga med hjälp av läsläxan. För att ta reda på detta gjordes en enkät där 75 lärare som arbetar i årskurs 1-3 och som använder läsläxan i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Determining CMMS needs in an industrial group

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Viktor Nilsson; Simon Östberg; [2016]
  Nyckelord :CMMS; Maintenance; TPM; Preventive Maintenance; Underhållssystem; Underhåll; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In order for manufacturing companies to stay competitive today, it is important to continuously strive towards eliminating any sources of waste. One of the tools to address waste elimination is to work with Total Productive Maintenance (TPM), which essentially is a structured way of improving the company’s machine reliability and production effectiveness through enhancing the sites maintenance operations. LÄS MER