Sökning: "strukturerad grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden strukturerad grupp.

 1. 1. Läsförståelse för elever som undervisas utifrån grundsärskolans kursplaner i grundsärskolan och integrerade i grundskolan : Undervisning, möjligheter och hinder

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Matilda Fors; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; grundsärskolans kursplaner; grundsärskola; integrerade elever; intellektuell funktionsnedsättning; interaktion; sociokulturell kontext;

  Sammanfattning : Språket beskrivs i grundsärskolans kursplan i ämnet svenska som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen utifrån grundsärskolans kursplaner har ibland kritiserats för att inte ge förutsättningar för språkutveckling i meningsfulla sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Äldre personers erfarenhet av delaktighet vid användande av e-hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Boström; Charlotta Thomée Begic; [2020]
  Nyckelord :Telemedicin; telehälsa; upplevelse; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala och medicinska framsteg har resulterat i en växande andel äldre i befolkningen, vilket ställer ökade krav på hälso- och sjukvården. E-hälsa har lyfts fram som ett sätt att effektivisera vården utan att göra avkall på dess kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Närståendes upplevelser av palliativ sedering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tina Eliasson; Maja Sundström; [2019-08-01]
  Nyckelord :Palliativ sedering; närstående; upplevelser; Familjecentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Palliativ vård är den vårdform som inte syftar till att bota patienten utan att istället lindra symtom. Enligt svenska riktlinjer skall sjuksköterskan inom palliativ vård strukturera arbetet utifrån de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, kommunikation samt närstående. LÄS MER

 4. 4. Att vårda barn vid perifer venpunktion

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Astorsson; Lovisa Norin; [2019-07-08]
  Nyckelord :omvårdnad; omvårdnadsåtgärder; venpunktion; barn; smärta; oro; rädsla;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att barn upplever smärta, oro och rädsla i samband med perifervenpunktion. Sjuksköterskan tillhör den grupp som utför venpunktion och ansvarar föromvårdnaden. Det är viktigt att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som kan minska smärta,rädsla och oro vid perifer venpunktion. LÄS MER

 5. 5. Intensivträning : En interventionsstudie med FonoMix Munmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annika Ström; Elin Svensson; [2019]
  Nyckelord :Avkodning; FonoMix Munmetoden; Intensivträning; Interventionsstudie; Multisensorisk lästräning; Språklig medvetenhet; Strukturerad undervisning; Tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om elevers medvetenhet om kopplingen mellan fonem (språkljud) och grafem (bokstav) kan påverkas av intensivträning med FonoMix Munmetoden under 20 lektionstillfällen. Studien syftar också till att undersöka hur elevers avkodningsförmåga kan utvecklas av denna fonologiska multisensoriska läsinlärningsmetod. LÄS MER