Sökning: "strukturförändring"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet strukturförändring.

 1. 1. BARN SOM ANHÖRIGA - EN STUDIE AV HUR ETT UPPDRAG IMPLEMENTERAS INOM PSYKIATRIN I REGION SKÅNE

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Johansson; Bülow Tove; [2019]
  Nyckelord :Barn; föräldrar; personal; implementering; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en förälder drabbas av psykisk ohälsa finns det risk för att även barnet ska drabbas. Det kan leda till problem i nutid i form av exempelvis den dagliga omvårdnaden av barnet eller försämrad funktion i skolan. I ett längre perspektiv kan förälderns ohälsa ha en inverkan på barnets psykiska utveckling och hälsa. LÄS MER

 2. 2. "En känsla av inflytande" : En dokumentstudie av församlingsrådets autonomi

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anders Hedman; [2019]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; församlingsråd; autonomi; organisation; strukturförändring;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2014 trädde en stor strukturförändring i kraft i Svenska kyrkan. Den förde med sig en ny styrelseform, församlingsråd. En utmaning för församlingsrådet är frågan om dess autonomi och självstyre i ett pastorat. Ett pastorat består dels av ett kyrkoråd, som styrelse, med ett övergripande ansvar. LÄS MER

 3. 3. Unisex is the new black : En kvantitativ studie i hur genusmedvetna konsumenters attityder kan gynna​ ​utformandet av fysiska servicelandskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Evelina Dahlbo; Edith Rehnberg; [2019]
  Nyckelord :Advertising; Attitudes; Brand image; Clothes; Communication; Corporate identity; Gender; Gender-neutral; Gender segregation; Millennials; Nongender; Service landscape; Servicescape; Sex; Target marketing; Attityder; Butiksmiljö; Design; Exponering; Företagsprofilering; Genus; Genusneutral; Konsumentbeteende; Kön; Könssegregering; Klädbranschen; Millennials; Målinriktad marknadsföring; Servicelandskap; Unisex;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att identifiera kundattityder bland genusmedvetna millennials i avsikt att fastställa hur fysiska servicelandskap med unisexkoncept bör utformas. Utifrån denna information formuleras rekommendationer samt tillhörande modell för företag som ämnar integrera det könsneutrala konceptet i sin butiksprofilering. LÄS MER

 4. 4. Köper vi livsmedel med våra sinnen? : En kvalitativ studie om stimulering av konsumentens sinnen och dess påverkan på köpbeslutsprocessen i den fysiska livsmedelsbutiken och online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hanne Bassoe Rehnström; Linn Tysk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan befinner sig i ett årtionde där samhället genomgår en strukturförändring till följd av digitaliseringen, något som påverkar större men ocksåmindre aspekter i samhället. En förändring den enskildeindividen men också företagen måste anpassa sigefter för att överleva. LÄS MER

 5. 5. Konsumentens förändrade köpbeteende påverkar småstadshandeln : En analys av e-handelns effekter på modebutikerna i småstäder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Eksberg; Emelie Rydin; [2019]
  Nyckelord :Digitization; E-commerce; Physical fashion stores; Small cities; Structural change; Digitalisering; E-handel; Fysiska modebutiker; Småstäder; Strukturförändring;

  Sammanfattning : De fysiska modebutikerna står inför stora utmaningar och man spår en massiv butiksdöd framöver. Främst drabbas detaljhandlarna i småstäder som idag står inför en ökad konkurrens från e-handeln som är tillgänglig dygnet runt och som kan erbjuda ett överlägset produktutbud. LÄS MER