Sökning: "strukturfunktionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet strukturfunktionalism.

 1. 1. Det narkotikaförebyggande ANDT-arbetet som värderingssystem : ANDT-strategin ur ett systemteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hannes Thun; Daniel Gillberg; [2020]
  Nyckelord :ANDT; narkotikaförebyggande; prevention; skola; systemteori; strukturfunktionalism; Niklas Luhmann; Talcott Parsons; AGIL;

  Sammanfattning : The use of drugs amongst adolescents in senior high schools in Sweden is growing. To combat this the Swedish government launched an ANDT-strategy (Alcohol, Narcotics, Doping and Tobacco). This strategy first launched in 2011 and was aimed at all the municipalities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Gult, rött eller grönt kort?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anton Wirén; [2018]
  Nyckelord :Fair play; Fotboll; Rugby; Strukturfunktionalism;

  Sammanfattning : Fair play är något som ligger i idrottens natur. Så hävdar i alla fall idrottsetablissemanget. Idrottsutövarna tycks däremot inte vara av samma åsikt vilket leder till upprepade brott mot fair play-idealet. LÄS MER

 3. 3. Konstruktioner i barnböcker : en analys av LasseMajas detektivbyrå utifrån genus- och rollteori

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecka Söderström Gardevåg; Patrik Malm; [2015]
  Nyckelord :genusteori; genus; rollteori; roller; normer; strukturfunktionalism; konstruktionism; konstruktioner; socialisation; LasseMaja; LasseMajas detektivbyrå; bildanalys; textanalys; barnböcker;

  Sammanfattning : Studien syftar till att granska genus- och rollkonstruktioner i barnböcker utifrån frågeställningarna; hur ser genus- och rollkonstruktioner ut i de studerade böckerna? Böcker är en viktig källa i barns socialisationsprocess (Hulth & Schönbäck, 2011). Studien utgår från konstruktionismen, och använder sig av bild- och textanalys för att studera LasseMajas detektivbyrå. LÄS MER

 4. 4. Svensk ungdomspolitik över tid, en komparativ analys : En studie kring forskningens inflytande på ungdomspolitiken och vem som ansvarar för ungdomspolitikens genomförande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Jytte Rüdiger; [2012]
  Nyckelord :Youth policy; swedish youth policy; youth science; nordic youthpolicy; Svensk ungdomspolitik; nordisk ungdomspolitik; ungdomsforskning; ungdomsstrategi; John Dewey; Birmingham; strukturfunktionalism; ungdomspolitik; ungas organisering;

  Sammanfattning : Who is responsible for youth policy implementation? This thesis attempts to deepen our understanding of Swedish and Nordic youth policy. Youth policy is cross-sectoral and includes all the decisions and measures affecting the conditions of young people. LÄS MER

 5. 5. Vägen mot anställbarhet : en fallstudie av ett rehabiliteringsprojekt

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Joel Mattsson; Lennart Sebastian Wolff; [2009]
  Nyckelord :Employability; Establishing boundaries; Rehabilitation; Work model; reporting sick; Anställbarhet; Gränsdragning; Rehabiliteringsarbete; Arbetslinjen; Långtidssjukskrivning;

  Sammanfattning : Syftet med denna D-uppsats är att undersöka hur den nya betoningen på arbetslinjen påverkat rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna med psykisk ohälsa samt arbetets målsättning att öka de sjukskrivnas ”anställbarhet”. Utöver detta ämnar vi även se hur gränsdragningen mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gällande individernas anställbarhet formas i praktiken. LÄS MER