Sökning: "strukturkapital"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet strukturkapital.

 1. 1. Den gynnsamma länken mellan studenter och näringsliv? : En studie av fem studentkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Gudmundsson; Julia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Student consulting companies; knowledge companies; social capital; network; competence; knowledge transfer; positioning; branding; relationships; community; commitment; location; Studentkonsultföretag; kunskapsföretag; socialt kapital; nätverk; kompetens; kunskapsöverföring; positionering; varumärke; relationer; gemenskap; engagemang; lokalisering;

  Sammanfattning : Title: The beneficial link between students and industry? - A study of five student consulting companies Purpose: The study aims to create an understanding of student-consultancy companies' and their interaction with the environment. This purpose resulted in the following research questions: How does student-driven consulting companies’ function? o Which network-related connections do the companies have? o What are the critical factors for the companies? Methodology: A qualitative case study with an abductive approach has been used in this essay, in order to be interpretative. LÄS MER

 2. 2. Intellektuellt kapital : En studie om redovisning av intellektuellt kapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marlin Sadeq; Sara Abou El Alamien; [2018]
  Nyckelord :Intellectual capital; human capital; customer capital; structural capital; annual report content analysis.; Intellektuellt kapital; humankapital; kundkapital; strukturkapital; årsredovisning innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intellektuellt kapital var ett väl diskuterat område för två decennier sedan, vilket blir påtagligt då de flesta studier som undersöker området är från 1990-talet och tidiga 2000-talet. I denna uppsats har vi valt att återigen framföra begreppet intellektuellt kapital för att upplysa om förekomsten av det i svenska företags årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Ett företetags osynliga värden : Kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Björkman; Robin Mild; [2018]
  Nyckelord :Intellektuellt kapital; humankapital; strukturkapital; relationskapital; svenska företag; årsredovisningar; stora bolag; innehållsanalys; immateriella tillgångar; immateriella resurser; osynligt värde.;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera ord som företag använder sig av för att kommunicera intellektuellt kapital i årsredovisningar. Samt att kartlägga och tolka en eventuell förändring i omfattningen av kommunikation av intellektuellt kapital i årsredovisningar över tid. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av intellektuellt kapital : En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Moberg; Malin Haglöf; [2017]
  Nyckelord :Intellectual capital; voluntary disclosure; content analysis; Intellektuellt kapital; frivillig redovisning; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Titel: Redovisning av intellektuellt kapital - En kvantitativ studie av företag noterade på First North Stockholm Författare: Victoria Moberg och Malin Haglöf Bakgrund: Intellektuellt kapital är tillgångar som många gånger inte kan tas upp i balansräkningen, då de oftast inte uppfyller kraven för en immateriell tillgång enligt standarden IAS 38. Denna studie undersöker i vilken utsträckning företag på en mindre reglerad marknadsplats redovisar intellektuellt kapital i den frivilliga delen av årsredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Fler kvinnor till toppen : Management för att främja jämställdhet på ledande positioner inom byggbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Alice Halldin; Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :Manager; Glass ceiling; Career; Leader; Leadership; Management; Organization; Organizational change; Chef; Glastak; Karriär; Ledare; Ledarskap; Ledning; Management; Organisation; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Research question: How can JM Construction (sv. JM Entreprenad) work to encourage women to reach leading positions within the organization based on a management perspective? Purpose:                The purpose of this study is to describe how a male-dominated organization within the construction industry, from a management perspective, can work towards gender equality in leading positions within the organization. LÄS MER