Sökning: "sts universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden sts universitet.

 1. 1. Collaborations between public and private actors in promoting sustainable transitions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maja von Beckerath; [2021]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable transitions; Public-Private Partnerships; Ethiopia; Infrastructure Development; Interdisciplinarity;

  Sammanfattning : There is a lack of academic knowledge concerning mechanisms through which sustainable transitions are promoted. Sustainable transitions in the infrastructure system are key to achieve multiple other SDGs, and the infrastructure development gap is particularly critical in developing countries. LÄS MER

 2. 2. När vårdpersonal drabbas av sekundärt trauma – Erfarenheter från sjuksköterskor inom akut- och ambulanssjukvård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sebastian Michaeli; Agnes Tuneld; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskors erfarenheter; sekundärt trauma; empatitrötthet; ambulans; akutsjukvård; sts; påverkan; ptsd; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar inom den akuta kontexten har ofta erfarenhet av traumatiska upplevelser och situationer på arbetsplatsen. Både inom ambulanssjukvården och akutmottagningen kan påfrestande händelser inträffa som kan påverka sjuksköterskor både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 3. 3. "ATT ARBETA MED MÄNNISKORS TRAUMA ÄR ETT PRIVILEGIUM, SAMTIDIGT HAR DET SITT PRIS." : En kvalitativ litteraturstudie om terapeuters upplevelser av Compassion Fatigue och sekundär traumatisk stress i traumaarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Cerna Hägglund; Caroline Heyman; [2021]
  Nyckelord :compassion fatigue; secondary traumatic stress disorder; secondary trauma; therapist; vicarious traumatization; compassion fatigue; secondary traumatic stress disorder; secondary trauma. therapist; vicarious traumatization;

  Sammanfattning : Terapeuter ingår i riskgruppen för utvecklandet av psykisk ohälsa. Det finns både risk- och skyddsfaktorer som påverkar compassion fatigue (CF) - empatitrötthet - och sekundär traumatisk stress (STS) hos terapeuter. Forskningen visar att traumaarbete upplevs såväl positivt som negativt. LÄS MER

 4. 4. The role of innovation-driven SMEs in upscaling niche innovations within a regional context: An investigation of SMEs developing new mobility solutions in Västra Götaland County

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :HANI ELZOUMOR; SPIROS STRACHINIS; [2020-01-03]
  Nyckelord :SMEs; Niche Innovations; Multiple-Level Perspective; Transition Pathway; Strategic Niche Management; Electrification; Autonomous Vehicles; Connectivity; Shared Mobility; Västra Götalandsregionen; Västra Götaland County; Sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 5. 5. Development of a 2D Optimal Path Simulation for Ship-to-Shore Cranes : Safe Trajectories within Interchangeable Obstalce Environments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Rickard Green; [2020]
  Nyckelord :Optimal Path; Control; Control theory; Obstacle; Safe trajectories; LiU; ISY; Reglerteknik;

  Sammanfattning : The most advanced ports as of writing of this report are at least somewhat autonomous. Whether discussing the transporters between crane and stack (temporary storage) or cranes, the ports are shifting into a completely autonomous system. This ultimate goal presents a challenge in regards to unloading and loading cargo ships in the harbour. LÄS MER